Polkowice chcą aquaparku w PPP, najpierw jednak dialog techniczny

źródło: Polkowice.eu

Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. ogłosiło dialog techniczny dla planowanego postępowania „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”.

Istniejący obiekt Aquaparku wraz z terenem przyległym działa 1998 roku. Częścią obiektu Aquaparku jest budynek basenu pływackiego, dobudowany i oddany do użytkowania w roku 2008. Wokół obiektu znajduje się parking zewnętrzny z ok. 73 miejscami postojowymi. W pobliżu znajduje się także budynek hotelowy.

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę konstrukcji dachowej Aquaparku, z dachem dwuspadowym, krytym membraną dachową, wykonanie nowej strefy wejściowej, powiększenie strefy saun oraz zaprojektowanie strefy relaksu z wanną jacuzzi z wodą wysokosolankową (niecka ze stali nierdzewnej), wymianę atrakcji wodnych, w tym wewnętrznej zjeżdżalni wodnej oraz zjeżdżalni zewnętrznych z ociepleniem, likwidację rwącej rzeki i zaprojektowanie w to miejsce trójtorowej zjeżdżalni rodzinnej. Przewiduje się również powiększenie strefy szatni o szatnię dla osób niepełnosprawnych połączoną z szatnią rodzinną, przebudowę basenu pływackiego w zakresie wymiany wykończenia hali basenowej oraz budowę „małpiego gaju”, który usytuowany będzie na parterze, w piwnicy zaś projektuje się siłownię. Dodatkowo, wykonanie termomodernizacji i nowej elewacji budynku Aquaparku (w części budynku z basenem pływackim będą wykonywane prace związane z termomodernizacją dachu oraz naprawą ubytków w elewacji wraz z wykonaniem nowej powłoki malarskiej).

Wartość nakładów inwestycyjnych oszacowano na kwotę ok. 28.500,000 złotych netto.

Zadaniem partnera ma być audyt dokumentacji projektowej i ewentualne jej zmiany, wykonanie robót budowlanych oraz robót instalacyjnych i montażowych, sfinansowanie przedsięwzięcia, zapewnienie i utrzymanie wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwania umowy o PPP.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie okresowa płatność Aquapark Polkowice RCR-R S.A. za wykonanie ewentualnych zamiennych prac projektowych i robót budowlanych, za sfinansowanie prac, okresowe płatności za rozliczenie realizacji zadań na etapie eksploatacji (zapewnienie standardu dostępności zmodernizowanej infrastruktury).

 

Zakłada się, iż współpraca z partnerem prywatnym nawiązana zostanie w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711). Preferowany okres, na który zostanie zawarta umowa o PPP wynosi ok. 15 lat.

Do podmiotu publicznego należeć będzie udostępnienie nieruchomości i istniejącej infrastruktury partnerowi prywatnemu na czas realizacji Przedsięwzięcia. Wkładem własnym ma być dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy oraz decyzję pozwolenie na budowę), Preferowanym przez Aquapark Polkowice RCR-R S.A. rozwiązaniem jest pełnienie roli operatora zmodernizowanego obiektu Aquaparku oraz przeniesienie na partnera prywatnego ryzyk związanych z zaprojektowaniem (kwestia weryfikacji dokumentacji technicznej), budową (w tym dotyczących terminowego i należytego wykonywania robót budowlanych) oraz sfinansowaniem inwestycji. W okresie eksploatacji zakłada się, iż partner prywatny przejmie na siebie ryzyko dostępności (w tym ryzyko zapewnienia określonego standardu dostępności infrastruktury).

 

źródło: http://bip.aquapark.com.pl

Data publikacji: 2020.09.25


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »