Polskie i hiszpańskie doświadczenia w PPP

 W dniu 12 grudnia w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja na temat polskich i hiszpańskich doświadczeń w PPP, organizowana przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Konferencję otworzył Minister Witold Słowik oraz Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasady, pan Pablo Conde, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili wagę współpracy publiczno-prywatnej oraz wyrazili nadzieję na wymianę doświadczeń oraz współpracę w tym zakresie.

Pierwszą część konferencji poprzedziły trzy prezentacje wprowadzające do dalszej dyskusji. Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Paweł Szaciłło przedstawił aktualne działania i plany Ministerstwa dotyczące rozwoju PPP w Polsce; pan Piotr Michałowski, dyrektor polskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentował możliwości i warunki finansowania projektów PPP przez EBI, a pan Antonio Lopez Corral, wykładowca Politechniki Madryckiej, opowiedział o pozytywnych i negatywnych doświadczeniach z perspektywy ponad 40-sto letniej historii PPP w Hiszpanii.

Prezentacje były punktem wyjścia do debaty, którą podzielono na trzy części tematyczne. W pierwszej części rozmawiano o korzyściach i trudnościach napotykanych przy realizacji projektów PPP. Druga część dotyczyła współpracy publiczno-prywatnej w projektach infrastruktury drogowej, a ostatnią część poświęcono PPP w innych sektorach, takich jak mobilność, efektywność gospodarcza, gospodarka odpadami czy budownictwo użyteczności publicznej.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Administrację centralną reprezentował przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju oraz GDDKiA, administrację lokalną pani burmistrz Logroño oraz przedstawiciele jednostek samorządowych (MPEC w Olsztynie i ZIKIT w Krakowie), sektor finansowy reprezentowali przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz BZ WBK. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele kancelarii prawnej Garrigues oraz firmy zainteresowane udziałem w projektach inwestycyjnych, jako partner prywatny: Aldesa, Balzola, Corail, FBSerwis, Mostostal Warszawa i Talgo.

Uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że dostępność finansowania z funduszy unijnych po 2022 r. będzie ograniczona oraz że wymusi to konieczność poszukiwania nowych modeli finansowania inwestycji. Strona hiszpańska wskazała, że Hiszpania przeszła podobną drogę od finansowania inwestycji, opartego głównie na funduszu spójności, do partnerstwa publiczno-prywatnego. Debata pokazała, że problemy napotykane przy realizacji projektów publiczno-prywatnych, takie jak zarzuty o prywatyzację, brak zaufania, trudności w podziale ryzyk, są w obu krajach podobne. Podkreślano rolę administracji państwowej w promowaniu modelu PPP, kształceniu kadr zaangażowanych w ich realizację oraz w zmianie postrzegania współpracy z partnerem prywatnym. Uczestnicy zauważyli również, że z doświadczeń hiszpańskich wynika, że cykl życia projektu PPP od pomysłu do zakończenia inwestycji może trwać średnio 8 lat, dlatego też ważne jest, żeby już teraz myśleć o projektach przewidzianych do realizacji po 2022r. Ministerstwo potwierdziło, że do 2020 r. zainicjuje 10 projektów publiczno-prywatnych, a w sumie, do tego czasu zostanie zawartych ok. 100 umów z partnerami prywatnymi.

W kolejnych częściach konferencji uczestnicy identyfikowali praktyczne aspekty ułatwiające realizację projektów publiczno prywatnych. Wskazywano na konieczność istnienia portfela projektów do realizacji, stabilnych ram prawnych, dostępności finansowania oraz odpowiedniego przygotowania administracji publicznej do współpracy z partnerem prywatnym. Jednocześnie wskazano, że większość z tych czynników już w Polsce istnieje.

Podsumowując konferencję, uczestnicy wskazali na wiele wspólnych doświadczeń Polski i Hiszpanii w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wyrazili nadzieję na dalszą współpracę, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i biznesowym.

Galeria zdjęć

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »