Pomysł na PPP: rewitalizacja dworu w Wadowie zarządzanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do udziału w dialogu technicznym dla przedsięwzięcia kompleksowej modernizacji oraz utrzymania obiektu dawnego dworu w Wadowie, do przeprowadzenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

fot. Urząd Miasta Krakowa

Budynek dawnego dworu Badenich w Wadowie został wybudowany w 1874 r., według projektu Antoniego Łuszczkiewicza na zamówienie Józefa Badeniego, ówczesnego właściciela wsi Wadów. Stanowi on budynek murowany o cechach neorenesansowych. Do 1930 r. był własnością Józefa Badeniego i jego żony Heleny, którzy zmarli bezpotomnie. Kolejna właścicielka, Zofia Kulinowska (zm. 1995 r.) zamieszkiwała dwór do 1945 r. Po wojnie w budynku znajdowała się szkoła, następnie do 2003 r. przedszkole. W 2008 r. w budynku dworu wybuchł pożar, podczas którego zniszczeniu uległa część więźby dachowej wraz z dachem. Od lat 90. XX wieku dwór jest we władaniu Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie nie jest użytkowany, figuruje w krakowskim Rejestrze Zabytków i wymaga kapitalnego remontu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dwór w Wadowie położony jest na terenie U/ZP – tereny  przeznaczone są dla zabudowy usługowej – usługi oświatowe oraz tereny usług i zieleni urządzonej w zespole dworsko-parkowym wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
Zgodnie z PFU jako przeznaczenie dopuszczalne dla obiektu przyjmuje się:
a) usługi z zakresu oświaty , gastronomii, hotelarstwa, zdrowia, usług kultury i wypoczynku,
b) tymczasowe obiekty związane z imprezami plenerowymi,
c) urządzone place zabaw,
d) sieci infrastruktury i drogi wewnętrzne.

Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych z 2016 roku to 3 573 929 zł netto.

Wnioski można składać do 31 maja 2019 roku. Zamawiający wstępnie zakłada następujące terminy spotkań: 10.06, 17.06, 24.06, 01.07 br.

Ogłoszenie znajduje się na http://www.bip.krakow.pl/

 

VDF

Data publikacji: 2019.04.02


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »