Poszukiwany doradca dla Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Ustce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Urząd Miasta Ustka

Przedsięwzięcie w formule PPP polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego” w Ustce.

Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji, znajduje się w obrębie Placu Wolności w Ustce. Położony jest w północnej części miasta, 450 m od Promenady Nadmorskiej, w strefie uzdrowiskowej „B”. Plac ograniczony jest ulicami: Piłsudskiego, Kilińskiego oraz ul. Plac Wolności. Od strony południowej teren Inwestycji ograniczony jest ogrodzeniem przyległej nieruchomości. Na terenie nie znajdują się obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, ani stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską. Na obszarze Przedsięwzięcia obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum 4B” uchwalony Uchwałą Rady Miasta Ustka XXXVI/329/2017 z dn. 29 czerwca 2017 r.

Powierzchnia i kubatura UCBK, jakie będą ostatecznie wymagane przez Miasto Ustka w ramach realizacji Przedsięwzięcia, będą przedmiotem ewentualnych ustaleń w ramach negocjacji w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia.

W dniu 11 kwietnia br. ogłoszone zostało zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradztwa ekonomiczno-finansowego i prawno-podatkowego w przedmiotowym postępowaniu PPP.

Przedmiot zamówienia obejmuje: doradztwo prawno-podatkowe i ekonomiczno-finansowe w tym udzielanie porad i konsultacji, badanie i sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz i opinii prawnych oraz aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka przed uruchomieniem oraz w trakcie trwania postępowania na wybór partnera prywatnego, który będzie realizował projekt do momentu osiągnięcia zamknięcia finansowego. Celem zamówienia jest wypracowanie finalnej struktury prawnej i podatkowej, ekonomiczno-finansowej w ramach planowanego PPP, w tym ocena jego wpływu na budżet oraz wieloletni plan finansowy jednostki samorządowej.

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 10 maja 2019 r.

Link do treści ogłoszenia: https://bip.um.ustka.pl/a,27297,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-swiadczenie-uslug-doradztwa-ekonomiczno-finansowego-i-prawno-podat.html

 

Urząd Miasta Ustka

Data publikacji: 2019.04.17


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »