PPP w gospodarce wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej

Celem konferencji była analiza ppp pod kątem skutecznej i efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej i efektywności energetycznej. W pierwszej części spotkania przedstawiona została charakterystyka rynku ppp w Polsce. Omówiona została struktura oraz potencjał rozwoju rynku ppp, a także rola kapitału zewnętrznego w rozwoju polskiej gospodarki komunalnej. W drugiej części spotkania przedstawione zostały dobre doświadczenia we wdrażaniu projektów ppp, ścieżki wyboru partnera prywatnego oraz najważniejsze zapisy umowy z punktu widzenia podmiotu publicznego. Następnie, Pan Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mławy, opowiedział o doświadczeniach z współpracy z sektorem prywatnym, zgromadzonych podczas realizacji projektu w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Program konferencji dostępny jest na stronie www.ippp.pl.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora publicznego.

Uczestnictwo należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza  zamieszczonego na stronie www.ippp.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wydarzeniem zapraszamy do kontaktu z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:

tel. 22 435 95 02

e-mail: info@ippp.pl

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »