Projekt “Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Rozwój ESCO dla samorządów” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC, będącej stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, założonym przez Europejski Instytut Technologii (EIT), jednostkę Komisji Europejskiej. Celem Climate-KIC jest wspieranie rozwoju innowacji służących ograniczaniu zmian klimatycznych, w tym przez europejskie miasta.

Rolę koordynatora projektu pełni Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., która od 1994 roku pomaga samorządom w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł  energii i oświetlenia. W ramach projektu NAPE S.A. świadczy doradztwo techniczne. Partnerem merytorycznym NAPE S.A. odpowiedzialnym za część prac doradczych opłacanych w ramach budżet projektu jest Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pełniący funkcję doradcy prawno-ekonomicznego w procesie przygotowania PPP, oraz EcoScada, firma zajmująca się oprogramowaniem zarządzania energią w budynkach, monitoringiem jej zużycia i rozliczaniem umów o poprawę efektywności energetycznej.

Celem projektu “Rozwój ESCO dla samorządów” jest udzielenie przez NAPE wsparcia w procesie przygotowania i wdrożenia przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, z wykorzystaniem mechanizmu poprawy efektu energetycznego prowadzącego do częściowego spłacenia inwestycji z oszczędności w kosztach energii (ESCO).

W ramach współpracy z zainteresowanymi wsparciem samorządami NAPE oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach oraz dofinansowanie kosztów doradztwa prawno-ekonomicznego i technicznego, niezbędnego do przygotowania zamówienia publicznego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, począwszy od analiz przedrealizacyjnych, skończywszy na etapie wyboru partnera prywatnego. Warunkiem zaangażowania środków inicjatywy Climate-KIC, jest doprowadzenie przedsięwzięcia do etapu postępowania na wybór partnera prywatnego.

Pierwszym samorządem objętym pomocą techniczną w ramach projektu jest Miasto Lubań, w którym wsparta zostanie realizacja dwóch przedsięwzięć.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów, takich jak: umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, przewodnik dla inwestorów.
  2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji inwestycyjnych, oprogramowania do weryfikacji i rozliczania charakterystyki energetycznej wynikającej z umów zawartych między gminami, a firmami ESCO.
  3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
  4. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i pilotażowego doradztwa dla zainteresowanych samorządów.

W ramach przedsięwzięcia uruchomiono również bazę wiedzy dostępną dla wszystkich zainteresowanych. Materiały dotyczące ESCO i PPP przeznaczona są dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia obejmujące głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, zakładającą kontraktowanie efektu energetycznego. W poradniku przedstawiono najważniejsze informacje pomocne w udzieleniu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego uregulowanego zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w modelu współpracy z przedsiębiorcą ESCO (ang. Energy Service Company).

Serdecznie zapraszamy https://esco-samorzady.pl/

Partnerzy projektu

Data publikacji: 2019.04.15


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »