Franchising – czym jest biznes franczyzowy?

Redakcja

5 grudnia, 2023

Franchising to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na szybkie i efektywne rozwijanie własnego biznesu. W artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po biznesie franczyzowym, omawiając jego definicję, charakterystykę, kluczowe elementy systemu, zalety i wady, a także sytuację franchisingu w Polsce. Zaprezentujemy również wskazówki, jak wybrać odpowiednią franczyzę, jakie koszty wiążą się z prowadzeniem takiego biznesu oraz jak przygotować się do jego prowadzenia.

Czym jest franchising

Franchising, czyli co to jest franchising, to model prowadzenia biznesu, w którym franczyzodawca udziela franczyzobiorcy prawa do korzystania z jego nazwy, znaku towarowego, know-how oraz systemu prowadzenia działalności. W zamian franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad oraz opłacania tantiem i/lub opłat licencyjnych. Definicja franchisingu obejmuje również aspekt współpracy między obiema stronami, które dążą do osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. Charakterystyka franchisingu opiera się na założeniu, że obie strony korzystają z tego modelu, dzięki czemu franczyzodawca może szybko rozwijać swoją sieć, a franczyzobiorca zyskuje dostęp do sprawdzonego biznesu i wsparcia.

Definicja franchisingu: co to jest i jak działa?

Działanie franchisingu polega na tym, że franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how, system zarządzania, marketing, a czasem nawet wyposażenie i produkty. Franczyzobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z wytycznymi franczyzodawcy oraz opłacania tantiem i/lub opłat licencyjnych. Definicja terminu franchising zakłada, że obie strony współpracują ze sobą, aby osiągnąć sukces na rynku, a franczyzodawca zapewnia wsparcie i kontrolę jakości.

Cechy i charakterystyka franchisingu

Cechy franchisingu obejmują:

 • Współpracę między franczyzodawcą a franczyzobiorcą
 • Udostępnienie przez franczyzodawcę swojego know-how, systemu zarządzania, marketingu oraz innych zasobów
 • Przestrzeganie przez franczyzobiorcę wytycznych franczyzodawcy
 • Opłacanie przez franczyzobiorcę tantiem i/lub opłat licencyjnych
 • Wsparcie ze strony franczyzodawcy w zakresie szkoleń, marketingu, kontroli jakości itp.

Formy funkcjonowania franchisingu: różne modele biznesowe

Formy funkcjonowania franchisingu można podzielić na kilka podstawowych modeli:

 • Model franczyzowy – klasyczny model, w którym franczyzodawca udziela franczyzobiorcy prawa do korzystania z jego nazwy, znaku towarowego, know-how oraz systemu prowadzenia działalności
 • Master-franczyza – model, w którym franczyzodawca udziela prawa do zarządzania siecią franczyz na określonym terytorium (np. w danym kraju) innemu przedsiębiorcy, który z kolei może udzielać franczyz lokalnym franczyzobiorcom
 • Area developer – model, w którym franczyzodawca udziela prawa do otwarcia określonej liczby placówek na danym terytorium, a franczyzobiorca zobowiązuje się do ich otwarcia w określonym czasie

Wybór odpowiedniego modelu prowadzenia biznesu zależy od potrzeb i możliwości zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Warto porównać modele prowadzenia działalności i wybrać ten, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom obu stron.

Kluczowe elementy systemu franczyzy

W ramach franczyza system oraz systemy partnerskie w franchisingu, istnieje kilka kluczowych elementów, które decydują o funkcjonowaniu tego modelu biznesowego. Wśród nich warto wymienić relacje między franczyzodawcą a franczyzobiorcą, umowę franchisingową oraz pakiet franczyzowy.

Franczyzodawca i franczyzobiorca: definicje i role

Franczyzodawca to osoba lub firma, która udziela prawa do korzystania z własnego systemu prowadzenia działalności, znaku towarowego oraz know-how. Franczyzobiorca natomiast to osoba lub firma, która na podstawie umowy z franczyzodawcą prowadzi własną działalność gospodarczą, korzystając z udzielonych praw. W procesie, w którym franczyzobiorca prowadzi działalność, musi przestrzegać wytycznych oraz zasad ustalonych przez franczyzodawcę. W zamian za to, franczyzobiorca otrzymuje wsparcie, know-how oraz korzyści wynikające z bycia częścią większej sieci.

Umowa franchisingowa: co powinna zawierać?

Umowa franchisingowa to dokument regulujący współpracę między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Wśród elementów, które powinna zawierać umowa franchisingu, można wymienić:

 • Określenie stron umowy: franczyzodawcy i franczyzobiorcy
 • Opis systemu franczyzy, w tym znaku towarowego, know-how oraz zasad prowadzenia działalności
 • Warunki finansowe, takie jak opłaty licencyjne, tantiemy oraz inne opłaty związane z prowadzeniem franczyzy
 • Okres obowiązywania umowy oraz warunki jej przedłużenia lub rozwiązania
 • Zakres wsparcia ze strony franczyzodawcy, w tym szkolenia, marketing, kontrola jakości itp.

Warto zwrócić uwagę na różne umowy franczyzy, które mogą różnić się w zależności od modelu biznesowego oraz specyfiki danej franczyzy.

Pakiet franczyzowy: co otrzymuje franczyzobiorca?

Pakiet franczyzowy to zbiór elementów, które franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy w ramach współpracy. W skład pakietu mogą wchodzić:

 • Prawo do korzystania ze znaku towarowego oraz systemu prowadzenia działalności
 • Know-how oraz materiały szkoleniowe
 • Wsparcie w zakresie marketingu, w tym materiały promocyjne oraz strategie marketingowe
 • Wsparcie w zakresie zarządzania, w tym systemy informatyczne, procedury oraz narzędzia do kontroli jakości
 • Wsparcie w zakresie lokalizacji, wyposażenia oraz uruchomienia placówki

Warto zwrócić uwagę na to, że zakres pakietu franczyzowego może różnić się w zależności od konkretnej franczyzy oraz potrzeb franczyzobiorcy.

Zalety i wady franchisingu

Biznes franczyzowy oferuje wiele zalet, które przyciągają przedsiębiorców do tego modelu biznesowego. Oto niektóre z nich:

 • Wsparcie franczyzodawcy – franczyzobiorca otrzymuje wsparcie w zakresie know-how, marketingu, szkoleń oraz innych aspektów prowadzenia działalności.
 • Uznanie marki – korzystanie z rozpoznawalnej marki oraz systemu prowadzenia działalności, co może przyciągnąć klientów oraz ułatwić pozyskiwanie partnerów biznesowych.
 • Mniejsze ryzyko – prowadzenie biznesu franchising wiąże się z mniejszym ryzykiem niż prowadzenie własnej działalności od podstaw, ponieważ franczyzobiorca korzysta z sprawdzonego modelu biznesowego.
 • Szybszy start – dzięki wsparciu franczyzodawcy oraz gotowemu systemowi prowadzenia działalności, franczyzobiorca może szybciej rozpocząć działalność oraz osiągnąć zyski.

Wady prowadzenia franczyzy: na co uważać?

Chociaż zalety franchisingu są liczne, warto również zwrócić uwagę na potencjalne wady prowadzenia franczyzy. Oto niektóre z nich:

 • Ograniczenia – franczyzobiorca musi przestrzegać wytycznych oraz zasad ustalonych przez franczyzodawcę, co może ograniczać kreatywność oraz elastyczność w prowadzeniu działalności.
 • Opłaty – prowadzenie biznesu franczyzowego wiąże się z różnymi opłatami, takimi jak opłaty licencyjne, tantiemy oraz inne opłaty związane z prowadzeniem franczyzy.
 • Zależność od franczyzodawcy – sukces franczyzobiorcy związany jest z sukcesem franczyzodawcy oraz jego wsparciem, co może być ryzykowne w przypadku problemów związanych z franczyzodawcą.

Porównanie plusów i minusów franchisingu

Podsumowując, zalety i wady franczyzy są różnorodne i warto je rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze tego modelu biznesowego. Oto szczegółowe porównanie plusów i minusów franchisingu:

Zalety Wady Wsparcie franczyzodawcy Ograniczenia Uznanie marki Opłaty Mniejsze ryzyko Zależność od franczyzodawcy Szybszy start –

Wybór odpowiedniego modelu biznesowego zależy od indywidualnych preferencji oraz celów przedsiębiorcy. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wady i zalety franchisingu oraz dostosować je do własnych potrzeb oraz oczekiwań.

Franchising w Polsce: przegląd rynku

Franczyza w Polsce zyskuje coraz większą popularność, a rynku franczyzy rośnie z roku na rok. W tym artykule przyjrzymy się historii i rozwoju franchisingu w Polsce, działalności Polskiej Organizacji Franczyzodawców oraz najpopularniejszym ofertom franczyz na polskim rynku.

Historia i rozwój franchisingu w Polsce

Historia franchisingu w Polsce sięga lat 90. XX wieku, kiedy to pierwsze zagraniczne sieci franczyzowe zaczęły pojawiać się na polskim rynku. Od tego czasu franchising w Polsce dynamicznie się rozwija, a liczba sieci franczyzowych oraz franczyzobiorców stale wzrasta. Obecnie na polskim rynku działa ponad 1000 sieci franczyzowych, z czego około 60% to polskie marki.

Polska organizacja franczyzodawców: kim są i co robią?

Polska Organizacja Franczyzodawców (POF) to stowarzyszenie, które zrzesza polskich franczyzodawców oraz wspiera rozwój franchisingu w Polsce. POF działa na rzecz popularyzacji idei franczyzy, organizuje konferencje, szkolenia oraz doradztwo dla franczyzodawców i franczyzobiorców. Ponadto, POF reprezentuje interesy polskich franczyzodawców na arenie międzynarodowej oraz współpracuje z innymi organizacjami franczyzowymi na świecie.

Najpopularniejsze oferty franczyz na polskim rynku

W Polsce działa wiele sieci franczyzowych, które oferują różnorodne oferty franczyz. Oto niektóre z najpopularniejszych branż, w których działają franczyzy:

 • Gastronomia – sieci fast food, kawiarnie, restauracje, pizzerie, cukiernie;
 • Handel – sklepy spożywcze, odzieżowe, obuwnicze, kosmetyczne, z artykułami dla dzieci;
 • Usługi – salony fryzjerskie, kosmetyczne, fitness, szkoły językowe, agencje nieruchomości;
 • Automatyka – stacje paliw, myjnie samochodowe, serwisy samochodowe.

Wybór odpowiedniej franczyzy w Polsce zależy od indywidualnych preferencji, umiejętności oraz kapitału, jaki potencjalny franczyzobiorca jest w stanie zainwestować. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować dostępne oferty franczyz oraz sprawdzić, czy dana sieć franczyzowa ma doświadczenie oraz wsparcie niezbędne do prowadzenia udanego biznesu.

Jak wybrać odpowiednią franczyzę?

Wybór odpowiedniej franczyzy to kluczowy krok dla każdego kandydata franczyzobiorcy. W tym rozdziale omówimy proces weryfikacji oferty franczyzy, cechy idealnego partnera franczyzy oraz znaczenie szkoleń franczyzowych w przygotowaniu do prowadzenia biznesu.

Kandydat franczyzobiorca: Jakie cechy powinien posiadać?

Idealny kandydat franczyzobiorca powinien wykazywać się pewnymi cechami, które zwiększą jego szanse na sukces w relacji franczyzobiorcy względem franczyzodawcy. Do tych cech należą:

 • Przedsiębiorczość i zdolność do podejmowania decyzji;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikacji z innymi;
 • Gotowość do nauki i rozwijania swoich umiejętności;
 • Lojalność wobec firmy macierzystej i jej wartości;
 • Stabilna sytuacja finansowa, umożliwiająca pokrycie kosztów związanych z franczyzą.

Weryfikacja oferty franczyzy: na co zwrócić uwagę?

Przed podjęciem decyzji o dołączeniu do sieci franczyzowej, ważne jest przeprowadzenie dokładnej weryfikacji oferty. Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Historia i reputacja firmy macierzystej;
 • Wsparcie oferowane przez franczyzodawcę (szkolenia, marketing, pomoc w prowadzeniu biznesu);
 • Opinie innych franczyzobiorców na temat współpracy z franczyzodawcą;
 • Warunki umowy franczyzowej, w tym opłaty i zobowiązania obu stron;
 • Możliwości rozwoju i ekspansji na rynku.

Szkolenia franczyzowe: jak przygotować się do prowadzenia biznesu?

Szkolenia franczyzowe są niezbędnym elementem przygotowania do prowadzenia biznesu w ramach franczyzy. Dzięki nim kandydat franczyzobiorca zdobywa wiedzę i markę niezbędną do prowadzenia działalności. Szkolenia mogą obejmować:

 • Wprowadzenie do systemu franczyzy i zasad działania;
 • Szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta;
 • Praktyczne warsztaty, np. dotyczące obsługi sprzętu czy wdrażania nowych technologii;
 • Wsparcie w zakresie rekrutacji i szkolenia personelu;
 • Regularne spotkania i konferencje dla franczyzobiorców, umożliwiające wymianę doświadczeń i aktualizację wiedzy.

Wybór odpowiedniej franczyzy to proces, który wymaga czasu, zaangażowania i dokładnej analizy dostępnych ofert. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dobranie franczyzy do własnych umiejętności, zainteresowań oraz możliwości finansowych.

Koszty związane z prowadzeniem franczyzy

Decydując się na prowadzenie franczyzy, warto zwrócić uwagę na koszty franczyzy oraz koszty prowadzenia działalności. W ramach obowiązków franczyzobiorcy, istnieje kilka kosztów, które muszą zostać pokryte. Oto najważniejsze z nich:

 • Opłata licencyjna (jednorazowa) – opłata za prawo do korzystania z systemu franczyzy, znaku towarowego i know-how;
 • Opłata franczyzowa (royalty) – regularna opłata (np. miesięczna) za korzystanie z systemu franczyzy, wsparcia franczyzodawcy oraz praw do używania znaku towarowego;
 • Opłata marketingowa – opłata za wspólne działania marketingowe, promocję marki i wsparcie w zakresie reklamy;
 • Koszty szkoleń – opłaty za szkolenia organizowane przez franczyzodawcę, mające na celu przygotowanie franczyzobiorcy do prowadzenia biznesu;
 • Koszty adaptacji lokalu – wydatki związane z dostosowaniem lokalu do wymogów franczyzodawcy, np. wyposażenie, aranżacja wnętrza.

Koszty prowadzenia działalności: jakie wydatki czekają franczyzobiorcę?

W trakcie prowadzenia działalności franczyzowej, franczyzobiorca musi również liczyć się z obowiązkiem prowadzenia działalności oraz związanymi z tym wydatkami. Oto niektóre z nich:

 • Koszty wynajmu lub zakupu lokalu – opłaty za wynajem lub zakup lokalu, w którym prowadzona będzie działalność;
 • Koszty utrzymania lokalu – opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie), sprzątanie, utrzymanie i konserwację;
 • Koszty związane z zatrudnieniem personelu – wynagrodzenia, składki ZUS, koszty rekrutacji i szkoleń;
 • Koszty zakupu towarów i usług – wydatki na zakup produktów, surowców, usług niezbędnych do prowadzenia działalności;
 • Koszty administracyjne – opłaty za księgowość, obsługę prawną, ubezpieczenia, opłaty za licencje i oprogramowanie.

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu franczyzy, warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z franczyzą oraz prowadzeniem działalności. Dzięki temu można uniknąć nieprzewidzianych wydatków i lepiej przygotować się do prowadzenia własnego biznesu.

 

Polecane: