Przygotowanie projektu PPP i analizy przedrealizacyjne

pixabay.com

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na trzeci cykl dwudniowych warsztatów PPP z zakresu przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego. Warsztaty odbędą się on-line na platformie ZOOM i będą trwały 4 godziny każdego dnia. Pierwsze już 3-4 marca 2021 r.

Warsztaty skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych JST i pracowników administracji rządowej, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę
nt. realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP, którzy reprezentuje jedną z poniższych jednostek:
– Urząd Miasta,
– Urząd Gminy,
– Urząd Miasta i Gminy,
– Urząd Marszałkowski,
– Starostwo Powiatowe,
– spółka ze 100% udziałem JST realizująca zadania publiczne,
– samorządowy zakład budżetowy,
– samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest JST,
– jednostka budżetowa JST (np. miejski zarząd dróg, szkoła itp.),
– samorządowa instytucja kultury,
– ministerstwo,
– inny urząd i jednostka administracji rządowej,

Terminy III serii warsztatów specjalistycznych z zakresu przygotowania projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP:

3-4 marca 2021 r.
13-14 kwietnia 2021 r.
18-19 maja 2021 r.
8-9 czerwca 2021 r.

Warsztaty organizowane są od 2018 roku w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Każda z serii warsztatów jest spójna z kolejnymi etapami realizacji projektów PPP.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP. Tematyka pierwszej serii warsztatów dotyczyła przedstawienia zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, takich jak: identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu, przygotowanie organizacyjne podmiotu publicznego, ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP – zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o PPP, działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP.

W ramach drugiej serii warsztaty dotyczyły przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP, tj.  przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzenia postępowania, sfinalizowania umowy PPP.

Więcej informacji na: https://www.ppp.gov.pl/warsztaty-specjalistyczne/

 

 

Data publikacji: 2020.02.25


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »