Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu forumppp.pl i polityka prywatności

Serwis forumppp.pl, jak i każdy z jego elementów, podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

Słowniczek:

Wydawca – VDF Violetta Drabik-Franiewska, ul. Horbaczewskiego 3/25, 03-984 Warszawa, REGON 140466320, NIP 1131420051

Serwis – serwis forumppp.pl

Użytkownik – osoba zarejestrowana na forumppp.pl lub czytelnik Forum PPP – magazynu inwestycji publicznych

 1. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach Serwisu. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez czytelników oraz Użytkowników jakichkolwiek praw. Zabronione jest:
  a) w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i danych udostępnianych na jego stronach,
  b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisu: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,
  c) pobieranie zawartości danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub danych, lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub dane – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach Serwisu.
 4. Jakiekolwiek inne, niż określone powyżej korzystanie z utworów i danych udostępnianych na stronach Serwisu, bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których utwory lub dane – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 6. Zamieszczone w Serwisie materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu PAP będący danymi, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawcę na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Serwisu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
 7. Wydawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.