Rewitalizacja Wyspy Spichrzów nie zwalnia tempa

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów kwartały IV, V, VI. Koncepcja przygotowana przez Macieja Mąkę i Radosława Sojkę z pracowni Mąka-Sojka

Dostępne są kolejne wizualizacje rewitalizacji Wyspy Spichrzów w Gdańsku. W drugim etapie inwestycji powstaną budynki apartamentowe zlokalizowane między ulicą Pożarniczą, a Basztową. Architektura, jak i wykończenie budynków czerwoną cegłą bezpośrednio nawiązuje do stylu, w jakim budowane były niegdyś spichlerze. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie ponad 500 mieszkań.

W ramach tego etapu nastąpi również przebudowa mariny i zwiększenie liczby miejsc do cumowania jachtów. Po przekształceniu Mostu Stągiewnego w most zwodzony jachty będą mogły swobodnie poruszać się po Motławie i okolicach wyspy.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów kwartały IV, V, VI. Koncepcja przygotowana przez Macieja Mąkę i Radosława Sojkę z pracowni Mąka-Sojka.

Umowa na “Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” została zawarta na podstawie ustawy o PPP w trybie koncesji na 17 lat i trwać będzie do 1 stycznia 2032 roku. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się etapami.

Celem projektu jest stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej. W ramach inwestycji obiekty zabytkowe zostaną wkomponowane w nową zabudowę. Wybudowane zostaną mieszkania, lokale usługowe i handlowe, a także szereg obiektów użyteczności publicznej.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów kwartały IV, V, VI. Koncepcja przygotowana przez Macieja Mąkę i Radosława Sojkę z pracowni Mąka-Sojka.

Infrastruktura publiczna finansowana jest dzięki sprzedaży nieruchomości stanowiących wkład podmiotu publicznego. Inwestycje komercyjne finansowane są ze środków partnera prywatnego. Ważnym elementem wzajemnych rozliczeń jest transfer unikalnych nieruchomości na rzecz partnera prywatnego w zamian za realizację przez niego infrastruktury publicznej koniecznej dla przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Jako wkład własny do przedsięwzięcia podmiot publiczny przeniesie na rzecz partnera prywatnego własność nieruchomości, której wartość określona została w oparciu o operat szacunkowy.

Ryzyko po stronie publicznej to udostępnienie składnika majątkowego będącego wkładem do przedsięwzięcia. Partner prywatny poniesie ryzyko: projektowania, budowy, pozyskania finansowania, popytu na usługi komercyjne (także sprzedaży nieruchomości) oraz dostępności inwestycji celu publicznego.

Wynagrodzenie partnera to opłaty od użytkowników za świadczone usługi
komercyjne (hotele czy lokale użytkowe) oraz sprzedaż tych nieruchomości po komercjalizacji lub jako samodzielne lokale.

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2019.02.19


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »