Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieńsk – dialog techniczny

fot. Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk
Gmina Czerwieńsk ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieńsk w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.

Data publikacji: 19.06.2020


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »