Rumia dostrzega w PPP szansę, głównym celem nowy ratusz

W Urzędzie Miasta Rumia stworzony został Referat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, którego jednym z celów jest budowa nowego urzędu, gdzie miasto w zamian za wybudowany budynek odda partnerowi prywatnemu działkę, na której jest zlokalizowany obecny urząd.

– Pozyskujemy kolejne tereny u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać walory rzeki. Chcemy tam stworzyć schody terenowe, aby rzeka była bardziej dostępna. Poprawi się też jakość pełnionych przez urząd usług oraz pojawi się szansa na stworzenie prestiżowego i reprezentacyjnego centrum miasta, a także odpowiednią liczbę miejsc parkingowych – tłumaczy Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – W związku z poszerzeniem terenu pod „projekt Centrum” musimy powtórzyć niezbędne analizy i niezwłocznie przystąpimy do dialogu konkurencyjnego, w którym wyłonimy partnera – zapowiada.

Kolejnymi przedsięwzięciami będą m.in. budowa nowej siedziby MOPS-u, rozbudowa bazy noclegowej MOSiR-u, przebudowa ponad 3 kilometrów dróg w rejonie ulicy Topolowej, a także budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Rajskiej.

– Wyłoniony w dialogu konkurencyjnym prywatny partner otrzyma w zamian działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Topolowej i Rajskiej. Jest to około 11 hektarów terenu, na którym, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ma powstać nowoczesne osiedle – mówi burmistrz Michał Pasieczny.

– Proces przygotowania partnerstw publiczno-prywatnych jest bardzo długi, ponieważ wiąże się ze wspólnym przygotowaniem inwestycji, odpowiednim podziałem ryzyka dla stron oraz opracowaniem optymalnej konstrukcji finansowania przedsięwzięcia – podkreśla Mateusz Szulc. – Biorąc jednak pod uwagę sytuację finansową samorządów i chęć dalszego inwestowania w miejską infrastrukturę, PPP stanowi szansę na rozwój, więc warto podjąć ten wysiłek. Mimo że wiele gmin w ogóle o tym nie myśli – podsumowuje kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

VDF
źródło: Urząd Miasta Rumia

Data publikacji: 2019.08,05


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »