Ruszył proces wyboru doradcy dla Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ruszyło z procesem wyboru doradcy dla Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, planowanego do realizacji przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Zakres prac doradców obejmować ma zagadnienia prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne. Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę przedrealizacyjną z oceną efektywności przedsięwzięcia. O realizacji kolejnych prac, takich jak: przygotowanie studium wykonalności, ogłoszenia, umowy PPP, przeprowadzenie warsztatów (z PPP, pozyskania i rozliczenia środków UE,zamknięcia finansowego i zarządzania umową PPP), udział w ocenie wniosków i ofert, dialogu konkurencyjnym czy zamknięciu finansowym, decyzja zostanie podjęta w zależności od wniosków wynikających z analizy. Zakres zadań doradców obejmować może również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania finansowania z funduszy UE, podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, raportu końcowego czy korektę analiz i dokumentów wynikająca z ocen eksperckich i opinii instytucji UE.

Projekt zakłada budowę nowej głębokowodnej (również dla największych statków oceanicznych) infrastruktury portowej w Porcie Gdynia w skład której wejdą terminale: kontenerowe, uniwersalne oraz potencjalnie paliwowe. Celem jego realizacji jest podniesienie konkurencyjności (zdolności przeładunkowej i pozycji konkurencyjnej) Portu Gdynia na bałtyckich i europejskich rynkach usług portowych oraz poszerzenie obszaru gospodarczego obsługiwanego przez polskie porty.

Projekt uzyskał niezbędne akceptacje w dokumentach strategicznych na poziomie nie tylko metropolitalnym, wojewódzkim czy krajowym, ale także na poziomie wspólnotowym.

 

VDF

źródło: 1. SOPZ, 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Data publikacji: 2019.07.03


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »