Speed uppp Poland

Speed Uppp Poland za nami. I…?

Gdy w Katowicach trwa Szczyt Klimatyczny to w Warszawie, w tym samym czasie, spotkali się przedstawiciele: biznesu, samorządów i władz państwowych, żeby porozmawiać o tym jaką oni (lokalnie) mogą odegrać rolę w poprawie m.in. warunków klimatycznych. A wszystko to planują zrobić wykorzystując m.in. formułę PPP.  Speed Uppp Poland  – za nami.

#CzystePowietrze i #CzystyTransport te dwa hasła zdominowały warszawskie spotkanie. Samorządowcy mieli niepowtarzalną okazję zaprezentować, to co udało się już zrobić i co planują w swoich miastach. Był też czas na konkretne rozmowy z potencjalnymi inwestorami obecnymi na sali.

#CzystyTransport

Skutery na godziny, biznes inwestujący we flotę samochodów pochodzącą od firm carsheringowych, elektryczna komunikacja miejska, to tylko niektóre wizje i pomysły, które usłyszeliśmy od przedstawicieli m.in: Jeden ślad, Nextbike, EasyShare, Nexity Polska, Engie. Tak widzą przyszłość miast. I widzą w tym dużą rolę samorządów i właśnie PPP. To ta formuła ma pozwolić stworzyć bazę, zaplecze, żeby  właśnie w tym elektromobilnym kierunku miasta mogły podążać. Nie tylko duże metropolie, ale także mniejsze miasta.

Rozwiązania muszą być spójne systemowo. Musi być zintegrowany system łączący różne środki komunikacji. I to przenosimy na samorządy. To ich rola. Maciej Kopański, dyrektor ds. rozwoju ENGIE Polska

Musi być stworzona jedna platforma dla usługodawców i usługobiorców. To pole do popisu dla samorządów.  Dawid Kmiecik dyrektor zarządzający NEXITY

Miejska wypożyczalnia aut na prąd? Dlaczego nie! – mówiła Aneta Ogrodniczek, prezes EasyShare. Firma miała takie plany uruchamiając usługę w Poznaniu. Problem polega jednak na tym, że nie ma gdzie tych aut ładować. Brak bazy. Podobnie wygląda sytuacja w innych miastach. Na 10 000 rejestrowych aut tylko 12 to elektryczne. W całym kraju są 142 stacje do ładowania.

#CzystePowietrze

Czysty transport to oczywiści dużo czystsze powietrze. Trudno z tym polemizować. Ten panel Norbert Skibiński – dyrektor ds. rozwoju, VOLIA, rozpoczął prezentacją, w której pokazywał, że możliwe jest wykorzystanie ciepłownicze odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, które nadają się do recyclingu. Lokalnie wytwarzane odpady mogą być źródłem ciepła też lokalnie wykorzystywanym. Kto może współpracować z firmą VEOLIĄ? Samorządy które posiadają do zagospodarowania frakcje pre-RDF (przez spółki komunalne) oraz jednocześnie zarządzające miejskimi sieciami ciepłowniczymi o podstawie letniej około 4MWth. Jeśli chodzi o finansowanie? To mogą być to środki własne VOLII, dotacje pozyskane przez samorząd. Formuła PPP może się tu dobrze sprawdzić.

#DebataPrawna

Ta część debaty została poświęcona analizie tego jak i czy w ogóle nowelizacja ustawy o PPP zmieniła sytuację podmiotu publicznego i prywatnego.

Michał Piwowarczyk z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przypominał o tym jakie nowe możliwości i obowiązki nakłada ustawa na samorządy, które myślą o PPP. Podmiot publiczny jest zobligowany do tzw. analizy efektywności. Możliwe jest też zdobycie tzw. certyfikacji. Na razie żaden taki wniosek nie wpłynął do urzędników MIiR ale jak zauważył radca prawny Rafał Cieślak wynika to z tego, że trzeba się do niej przygotować, co też wymaga czasu. O certyfikację powinny występować te podmioty, które wykonują analizy  samodzielnie, mniejsze jednostki, które nie zatrudniają doradców w pełnym zakresie, którzy są niepewni przeprowadzonych analiz.

Oczywiście każdy może się zwrócić o certyfikację natomiast przede wszystkim powinny być to te podmioty które czują przemożną potrzebę, bo nie są do końca pewne czy te ich analizy są dobre, czy to ich porównanie metody tradycyjnej z PPP wyszło na korzyść PPP. Rafał Cieślak, radca prawny

Nowelizacja daje też możliwość podmiotom prywatnym zwierania umowy przez spółki córki. Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy Warbud S.A. uważa, że nie jest to przepis który wpływa w jakikolwiek na działanie WARBUDu.

Większość wprowadzonych zmian ustawowych ma za zadanie poprawić jakość przetargów PPP. Idea partnerstwa publiczno – prywatnego i zasady prowadzenia przetargów pozostały zasadniczo te same. Stabilność prawa doceniamy najbardziej. Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy Warbud S.A

To tylko niektóre zagadnienia poruszane na Speed Uppp w Warszawie. Pozostaje mieć nadzieję, że to spotkanie było i będzie noworoczną inspiracją dla samorządowców i przedsiębiorców.

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/speed-uppp-poland-za-nami-i-ppp-akademia/

 

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »