SUEZ Woda kończy budowę miejskiej oczyszczalni w Mławie

To już ostatnie tygodnie przed inauguracją startu miejskiej oczyszczalni w Mławie. Trwające 3 lata prace właśnie dobiegają końca, co potwierdza Piotr Czarkowski, kierownik projektu SUEZ Woda. Nowoczesna instalacja jest efektem współpracy w formule PPP. Obejmuje zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków.

Podpisana w dniu 1 lipca 2016 roku, umowa PPP w Mławie jest najdłuższym kontraktem w Polsce oraz jednym z nielicznych, zawartych w branży wodno-ściekowej. 14 czerwca 2017 roku, przedstawiciele Miasta Mława i ówczesnej Ondeo Polska (Grupa SUEZ), przy udziale władz regionalnych oraz reprezentantów Ambasady Francji w Polsce uroczyście rozpoczęli budowę nowej oczyszczalni, wmurowując kamień węgielny pod fundamenty inwestycji.

Aktualnie SUEZ Woda planuje zainaugurować pracę oczyszczalni. Tym samym po 3 latach projektowania i budowy, rozpocznie 30-letnią eksploatację instalacji o maksymalnej wydajności dobowej 5 200 m3. Po stronie partnera publicznego pozostaje zapewnienie strumienia ścieków równego 1 630 000 m3/rok przez okres pierwszych 20 lat eksploatacji nowej oczyszczalni. W przypadku zmiany powyżej –/+3 proc. cena będzie kompensowana proporcjonalnie do realnych przepływów. Oznacza to, że w przypadku większych przepływów cena będzie malała. Ścieki będą dostarczane sieciami kanalizacyjnymi z terenu Gminy Mława.

Przy budowie nowoczesnej instalacji zadbano również o walor edukacyjny. Po oficjalnym uruchomieniu instalacji, po wcześniejszym ustaleniu terminu, będzie można zwiedzić określone części oczyszczalni tworzące ścieżkę edukacyjną.

Koszt inwestycji wynosi 47 mln złotych i jest sfinansowany przez kapitał SUEZ przy wsparciu NFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 33 mln złotych.

SUEZ – lider na rynku międzynarodowym

Grupa SUEZ jest liderem w branży usług związanych z ochroną środowiska. Firma powstała w 1858 r.
z inicjatywy Ferdynanda Lessepsa w celu budowy Kanału Sueskiego. SUEZ tworzą specjalistyczne spółki dostarczające innowacyjne rozwiązania w modelu gospodarki cyrkularnej, w zakresie recyklingu i odzysku odpadów oraz infrastruktury do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Obecnie SUEZ w Europie i na świecie odbiera odpady od ponad 57 mln osób, dostarcza wodę pitną do 92 mln i oczyszcza ścieki od 66 mln ludzi. Grupa rocznie odzyskuje ponad 16 mln ton surowców
z 44 mln ton zagospodarowywanych odpadów, wytwarzając z nich 5 TWh energii. W 2015 roku Grupa odnotowała przychody na poziomie 15,3 mld EUR.

W Polsce SUEZ jest obecny od 1992 roku, gdzie zatrudnia ponad 2 500 osób w spółkach zajmujących
się gospodarką odpadową oraz wodno-kanalizacyjną. W ostatnich latach podpisała dwie umowy w formule PPP – w Poznaniu (budowa i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych) i Mławie.

www.suez.pl

Data publikacji: 2019.06.18


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »