Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania

Do 8 marca 2019 można składać wnioski na przebudowę i rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie oraz budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Jest to drugie podejście, tym razem jednak w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet zamawiającego zarezerwowany na to przedsięwzięcie.

Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 2A (…) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 .12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (…) W ramach Projektu, partner prywatny zobowiązany będzie do sfinansowania oraz wykonania robót budowlanych, tj. przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usługi utrzymania zgodnie ze Standardami Dostępności Obiektu. Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosi 22 lata..

Więcej informacji na bip.piastow.pl

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »