Infrastruktura Polska

W konferencji udział wzięli m.in.: Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztof Kondraciuk (GDDKiA), Przemysław Gorgol (CUPT), Jan Styliński (PZPB), Dariusz Blocher (Budimex S.A.) oraz Geoff Haley (IPFA). Podczas wieczornej Gali poznaliśmy laureatów „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, podczas której uhonorowano podmioty, które wyróżniły się działaniami na rzecz sektora w 2016 roku.

Czytaj dalej

LUTY

8

Warszawa

Future of Smart Cities 2016

Wy­da­rze­nie poświęcone było za­gad­nie­niom mającym pomóc sa­morządom wdrożyć wspól­ne podejście do kształto­wa­nia in­te­li­gent­ne­go Mia­sta.

Czytaj dalej

PAŹDZIERNIK

26

Łódź

Polsko-niemiecko-ukraińska konferencja PPP

Wiosną tego roku Krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej zainicjował
nowy projekt międzynarodowy pn. „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”. Jego celem było podniesienie kompetencji oraz wymiana doświadczeń w zakresie ppp między miastami bliźniaczymi Krakowem, Norymbergą i Lwowem. Po wizycie w Norymberdze i Lwowie nadszedł czas na zaprezentowanie doświadczeń polskich, w tym również krakowskich.

Czytaj dalej

PAŹDZIERNIK

19

Kraków

Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym. Skuteczna implementacja modelu PPP

Z uwagi na wiele czynników hamujących, model PPP w Polsce nadal rozwija się powoli. Głównymi przeszkodami są niska świadomość i niewystarczająca wiedza na temat partnerstwa oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Na konferencję zaprasza Redakcja magazynu Liderzy Innowacyjności wydawanego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj dalej

WRZESIEŃ

28

Warszawa

Konferencja Innowacyjna Gmina

W tym roku sporo miejsca poświęciliśmy możliwościom jakie daje rewitalizacja. W ubiegłym roku sejm przyjął a prezydent podpisał Ustawę o Rewitalizacji. Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymały podstawę prawną do podjęcia działań służących do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zaś UE na rewitalizację w latach 2014-2020 przeznaczy w Polsce 24 mld złotych…

Czytaj dalej

CZERWIEC

15

Warszawa

Investment Forum & Private Equity Awards Gala

Diamenty Private Equity rozdane! Zakończyła się konferencja „Investment Forum & Private Equity Awards Gala”. Po raz siódmy najwybitniejsi przedstawiciele branży Private Equity i rynków inwestycyjnych debatowali nad przyszłością sektora. Wśród partnerów konferencji były spółki takie jak KPMG w Polsce, PZU, Bank Pekao czy ABC Data.

Czytaj dalej

CZERWIEC

7

Warszawa

AUTOSTRADA-POLSKA

XXII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego to wydarzenie na które co roku czekają wszyscy związani z tym sektorem gospodarki. Wydarzenie oferuje wszystko to, co potrzebne jest do budowy i utrzymania sieci drogowej, od sprzętu i materiałów do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych aż po oznakowanie i infrastrukturę związaną z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.

Czytaj dalej

MAJ-CZERWIEC

31-2

Kielce

Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?

Uczestnicy szkolenia poznają nie tylko efektywne, aczkolwiek wciąż niezbyt często wykorzystywane do promocji walorów gospodarczych narzędzia komunikacji marketingowej, ale również zapoznają się z dobrymi i złymi przykładami działań promocyjnych realizowanych w tym obszarze przez polskie samorządy.

Czytaj dalej

MAJ

12

Warszawa

Pierwsza edycja POL-ECO-SYSTEM Silesia

Głównym wydarzeniem targów była konferencja „Błękitno-zielona infrastruktura w miastach” oraz warsztaty „Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych – wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego” współorganizowane z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Czytaj dalej

KWIECIEŃ

20-22

Katowice