VI Kongres Transportu Publicznego

Wydarzenie to jest największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli firm, instytucji i organizacji związanych z transportem publicznym. Wśród wątków które zostaną poruszone w tym roku znajdą się tematy takie jak: alternatywne paliwa w transporcie a niska emisja w polskich miastach, mobilność miejska, technologie i źródła finansowania…

Czytaj dalej

Październik

12-13

Warszawa

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Najważniejsze spotkanie łączące liderów samorządu i finansów, XV Jubileuszowa edycja, 15 konferencji, 2 dni spotkań, 1300 uczestników, 90 paneli, 500 wykładowców, Jubileuszowa gala z koncertem Varius Manks & Kasia Staniewicz.

Czytaj dalej

Październik

5-6

Katowice

Partnerstwo publiczno-prywatne – potencjał rozwoju rynku PPP w Polsce

Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostaną kierunki, narzędzia oraz wnioski i rekomendacje przedsięwzięć typu PPP w wybranych sektorach. Uczestnicy będą mieli okazję do zadania pytań ekspertom, w tym przedstawicielowi Ministerstwa Rozwoju oraz wymiany dotychczasowych spostrzeżeń i doświadczeń. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Czerwiec

22

Jasionka

V Kongres Infrastruktury Polskiej

Podobnie jak w zeszłym roku, poza dyskusjami plenarnymi, w trakcie tego wydarzenia, program zostanie podzielony na następujące fora tematyczne: Forum Żeglugi Śródlądowej, Forum Technologii w Infrastrukturze, Forum Budownictwa Infrastrukturalnego, Budownictwo Mieszkaniowe.

Czytaj dalej

Czerwiec

19

Warszawa

PPP w gospodarce wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej

Celem konferencji jest analiza ppp pod kątem skutecznej i efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej i efektywności energetycznej. W pierwszej części spotkania przedstawiona zostanie charakterystyka rynku ppp w Polsce. Omówiona zostanie struktura oraz potencjał rozwoju rynku ppp, a także rola kapitału zewnętrznego w rozwoju polskiej gospodarki komunalnej.

Czytaj dalej

Czerwiec

13

Mława

DIAMENTY PRIVATE EQUITY

Znamy już finalistów konkursu „Diamenty Private Equity”, będącego zwieńczeniem VIII edycji konferencji „Investment Forum & Private Equity Awards Gala”. której współorganizatorem i patronem jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Laureatów poznamy już 12 czerwca 2017 w hotelu Sheraton w Warszawie podczas prestiżowej konferencji „Investment Forum & Private Equity Awards Gala”.

Czytaj dalej

Czerwiec

12

Warszawa

Innowacyjna Gmina

Podczas tegorocznej edycji zostaną pokazane przykłady najbardziej zrównoważonych miast na świecie oraz polskie realizacje ekologicznych inwestycji, a także najnowsze rozwiązania dotyczące: efektywności energetycznej, zielonego transportu, budowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz finansowania inwestycji w ramach projektów PPP. W ramach konferencji zostaną zorganizowane certyfikowane warsztaty: „Jak przeprowadzić projekt PPP w gminie?”. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czytaj dalej

Czerwiec

8

Warszawa

Komunikacja i Transport w Mieście

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: komunikacja szynowa, komunikacja autobusowa, systemy zarządzania ruchem, systemy biletowe, systemy rowerów miejskich oraz pojazdy elektryczne. Celem konferencji jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności komunikacji w mieście w oparciu o zrównoważony rozwój. Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa prezentująca produkty firm z branży komunikacyjnej.

Czytaj dalej

Czerwiec

1

Łódź

SMART CITY – założenia i perspektywy

W jakim zakresie północna część Polski realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju? W czym drzemie największy potencjał miast? W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie? Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities? Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć? Na te i inne py­ta­nia od­po­wie­dzi będą szukać eks­per­ci, po­li­ty­cy oraz sa­mo­rzą­dow­cy pod­czas XI edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­gre­su.

Czytaj dalej

maj

30

Gdańsk

BGK dla JST. Strategie finansowe projektów rozwojowych

Wiodące tematy tegorocznej edycji to: kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania, inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?, kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej, budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia, modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych…

Czytaj dalej

maj

24-25

Warszawa