AUTOSTRADA – POLSKA

Mnóstwo nowoczesnych maszyn do budowy i utrzymania dróg, ciekawe rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie można podsumować XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbędą się w Targach Kielce w 2018 roku.

Czytaj dalej

Maj

8-10

Kielce

Miasta Zrównoważone

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki raportu Zrównoważony Rozwój – Ranking Polskich Miast Arcadis. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce. Ranking Polskich Miast został przygotowany przez firmę Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Marzec

21

Warszawa

Targi ENEX

Ideą targów jest prezentacja rozwiązań technologicznych i projektowych służących ochronie środowiska naturalnego. Branżowe konferencje, ważne rozmowy, nowe relacje inwestorskie – to wszystko czekało na wystawców podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XV Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia. Energetyka, elektrotechnika i odnawialne źródła energii zakrólowały na Targach Kielce.

Czytaj dalej

Luty-Marzec

28-1

Kielce

Targi EKOTECH

PRIORYTET: CZYSTE ŚRODOWISKO! Pod takim hasłem odbyły się ostatnie Targi EKOTECH. Kosze na śmieci, maszyny do segregacji odpadów, pojazdy do transportu odpadów, systemy zarządzania gospodarką komunalną – to tylko niektóre z produktów, jakie przygotowali wystawcy. EKOTECH to również szeroki program konferencyjno-szkoleniowy. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Luty-Marzec

28-1

Kielce

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Warsztaty skupiły się na biznesowych aspektach zmodernizowanych przepisów PZP. Numer 1 w Polsce w obszarze PZP – prawnicy kancelarii WKB Wierciński zebrali cenne i unikalne doświadczenia i podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą jak chronić swoje interesy.
Zapoznaj się z programem! http://reconferences.pl/events/zamowieniapubliczne/

Czytaj dalej

Luty

28

Warszawa

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Tematyka konferencji: bieżący stan realizacji projektów, PPP – kolejne projekty i doświadczenia, realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni…

Czytaj dalej

Luty

21-23

Licheń k. Konina

Infrastruktura Polska & Budownictwo

To naj­bar­dziej pre­sti­żo­we spo­tka­nie li­de­rów in­fra­struk­tu­ry o wy­jąt­ko­wej re­no­mie na rynku, która co roku zrze­sza grono re­pre­zen­tan­tów naj­więk­szych firm, naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra z Pol­ski i za­gra­ni­cy. Part­ne­ra­mi te­go­rocz­nej edy­cji byli m.​in. Den­tons, La­far­ge, Fu­tu­re Pipe In­du­stries, Stra­bag, Metro War­szaw­skie czy War­bud.

Czytaj dalej

Luty

8

Warszawa

ROK 2018

Polskie i hiszpańskie doświadczenia w PPP

Wydarzenie miało na celu wymianę polsko hiszpańskich doświadczeń w dziedzinie projektów publiczno prywatnych oraz ich analizę z różnych punktów widzenia. Konferencja składała się z 3 bloków tematycznych: części ogólnej, części poświęconej PPP w projektach infrastruktury drogowej oraz PPP w innych sektorach, takich jak mobilność, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, budynki użyteczności publicznej.

Czytaj dalej

Grudzień

12

Warszawa

Międzynarodowe Forum PPP

„Sukces rodzi się wspólnie”
Pod takim hasłem odbyło się wydarzenie organizowane przez Miasto Płock w dniach 29-30 listopada 2017 roku. Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników i dało wiele okazji do rozmów. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji kontrolnych, a także przedstawiciele sektora prywatnego. W gronie uczestników i prelegentów sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych formułą PPP byli zarówno Ci, którzy przetarli już szlaki partnerstwa publiczno-prywatnego i posiadają doświadczenia w jego wdrażaniu, jak i Ci, którzy przedsięwzięcia PPP mają dopiero w swoich planach. Całość eventu tworzyły dwa dni.

Czytaj dalej

Listopad

29-30

Płock