SMART CITY – założenia i perspektywy

Smart citizen w smart city – współrządzenie inteligentnym, zrównoważonym miastem, nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast, miejska polityka energetyczna – bezpiecznie, inteligentnie, efektywnie i odnawialnie, zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport to główne zagadnienia wydarzenia.

Czytaj dalej

Listopad

15

Warszawa

Speed uppp Poland

Odbyła się III edycja „Speed uppp Poland”, konferencja o rozwoju ppp w Polsce, której tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem roli sektora prywatnego i ppp w polityce antysmogowej. Uwagę skupiliśmy na 3 blokach tematycznych: CzystePowietrze, CzystyTransport oraz nowelizacja ustawy o ppp.

Czytaj dalej

Grudnia

5

Warszawa

Innowacyjna Gmina

Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast.

Czytaj dalej

Czerwca

12

Warszawa

ROK 2018

TRANSEXPO

Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO to najważniejsze wydarzenie branży transportu zbiorowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Odwiedzający mogli obejrzeć światowe premiery oraz zapoznać się  nowymi trendami i kierunkami rozwoju transportu publicznego, w tym elektromobilności,  a także polskiej myśli technicznej.

Czytaj dalej

Październik

23-25

Kielce

Miasta Zrównoważone

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki raportu Zrównoważony Rozwój – Ranking Polskich Miast Arcadis. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce. Ranking Polskich Miast został przygotowany przez firmę Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Marzec

21

Warszawa

XI POLSKI KONGRES ITS

Tematyka kongresu dotyczyła szerokiego zakresu rozwijania i wdrażania aktualnych rozwiązań ITS w Polsce. Tegoroczna edycja zainteresowała i zrzeszyła jeszcze większą liczbę reprezentantów branży ze świata biznesu, nauki i samorządów. Szczegóły www.pkits.pl.

Czytaj dalej

Maj

22-23

Warszawa

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Warsztaty skupiły się na biznesowych aspektach zmodernizowanych przepisów PZP. Numer 1 w Polsce w obszarze PZP – prawnicy kancelarii WKB Wierciński zebrali cenne i unikalne doświadczenia i podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą jak chronić swoje interesy.
Zapoznaj się z programem! http://reconferences.pl/events/zamowieniapubliczne/

Czytaj dalej

Luty

28

Warszawa

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Tematyka konferencji: bieżący stan realizacji projektów, PPP – kolejne projekty i doświadczenia, realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni…

Czytaj dalej

Luty

21-23

Licheń k. Konina

Infrastruktura Polska & Budownictwo

To naj­bar­dziej pre­sti­żo­we spo­tka­nie li­de­rów in­fra­struk­tu­ry o wy­jąt­ko­wej re­no­mie na rynku, która co roku zrze­sza grono re­pre­zen­tan­tów naj­więk­szych firm, naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra z Pol­ski i za­gra­ni­cy. Part­ne­ra­mi te­go­rocz­nej edy­cji byli m.​in. Den­tons, La­far­ge, Fu­tu­re Pipe In­du­stries, Stra­bag, Metro War­szaw­skie czy War­bud.

Czytaj dalej

Luty

8

Warszawa