Innowacyjna Gmina: Zmiany klimatu – nowe wyzwania dla gmin

Temat, na który zwróciliśmy szczególną uwagę to adaptacja do zmian klimatu – wyzwania i szanse dla samorządu. Poza tym jak zwykle miały miejsce praktyczne tematy takie jak: efektywność energetyczna jako sposób na obniżenie emisji CO2, Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz możliwości finansowania inwestycji w ramach projektów PPP.

Czytaj dalej

Czerwiec

17

Warszawa

VII Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej w tym roku skupił się na kwestiach związanych m.in. z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, relacjami na linii wykonawca – inwestor, planowaniem rozwoju infrastruktury transportowej, innowacjami w branży budowlanej, a także tworzeniem przyjaznej, bezpiecznej i wolnej od hałasu infrastruktury komunikacyjnej. 

Czytaj dalej

Czerwiec

12

Warszawa

Jak skutecznie zrealizować inwestycje w formule PPP?

Podczas czterech paneli dyskusyjnych przedstawiona została perspektywa funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, generalnych wykonawców, doradców prawnych, technicznych oraz finansowych, jak również przedstawicieli sektora publicznego oraz wnioski, jak sprostać wszystkim kluczowym wyzwaniom projektu w formule PPP. Omówiono również…

Czytaj dalej

Maj

29

Warszawa

XI POLSKI KONGRES ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA było organizatorem XII POLSKIEGO KONGRESU ITS-Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbył się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Czytaj dalej

Maj

22-23

Warszawa

Autostrada-Polska

Srebrny jubileusz targów Autostrada-Polska. Już po raz dwudziesty piąty, w ciągu trzech dni w Targach Kielce spotkali się przedstawiciele najważniejszych firm budowlanych, specjaliści z branży oraz zarządcy dróg. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska są jednym z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce.

Czytaj dalej

Maj

14-16

Kielce

Targi Greenpower

Podczas wydarzenia przedstawiane są nowoczesne produkty oraz usługi z zakresu fotowoltaiki, biogazu, biomasy, energii wiatrowej, wodnej oraz geotermalnej, a także biopaliw. Na uwagę zasługuję także prezentacja infrastruktry ładowania oraz pojazdów elektrycznych.

Czytaj dalej

Maj

7-9

Poznań

Kongres Technologii Miejskich

Mnogość dostępnych technologii sprawia, że warunkiem niezbędnym dla ich efektywnego wykorzystania jest stałe pogłębianie wiedzy. Podczas Kongresu Technologii Miejskich, rozmawiać będziemy m.in. o inteligentnej mobilności, finansowaniu projektów, walce z wykluczeniem cyfrowym, a także ryzykach jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój smart city.

Czytaj dalej

Kwiecień

10

Warszawa

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Tematem przewodnim spotkania będzie: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2019 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki.

Czytaj dalej

Kwiecień

8-9

Gdańsk

Meetings Week Poland 2019

Cykl wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych przemysłu spotkań. Program przygotowały branżowe organizacje m.in.: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, SITE Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Polska Organizacja Turystyczna Poland Convention Bureau.

Czytaj dalej

Marzec

20-22

Warszawa