II edycja „Speed uppp POLAND”

„PPP – koniec wymówek” – pod takim hasłem odbyła się II edycja “Speed uppp POLAND”, konferencji nt. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Debaty eksperckie poświęcone były:
1) zielonym miastom,
2) rewitalizacji miast,
3) ofercie inwestycyjnej ppp w polskich miastach.

Czytaj dalej

listopad

18

Warszawa

I edycja Forum dla Wolności i Rozwoju

Forum zmierzało do wypracowania propozycji zmian prawnych (…) To inicjatywa kumulująca postulaty przedsiębiorców, którzy systematycznie formułują potrzeby zmian obowiązujących regulacji w wielu obszarach życia gospodarczego. Wszystko po to, by przygotować gotowe propozycje, które będą mogły być wykorzystane i wdrożone w życie…

Czytaj dalej

październik

28-30

Katowice

JAK POZYSKAĆ INWESTORA? Spotkanie liderów samorządu

Szkolenie było odpowiedzią na potrzeby, oczekiwania i problemy z jakimi boryka się kadra zarządzająca w JST (opracowane na podstawie ankiety wśród blisko 1 000 tys. przedstawicieli samorządów). Eksperci podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oraz skutecznej promocji terenów i obiektów inwestycyjnych.

Czytaj dalej

październik

15

Warszawa

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas wydarzenia odbyła się sesja “Zagospodarowanie nieruchomości w formule PPP jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału”. Kongres skupił przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów oraz władz rządowych. Liczba uczestników szacowana była na więcej niż 3000 osób. Każda z edycji była objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP…

Czytaj dalej

październik

12-14

Katowice

Targi Gospodarki Komunalnej EkoMiasto

Tegorocznym zakresem wystawy była: technika i sprzęt komunalny, gospodarka odpadami i recykling, zagospodarowanie terenów zielonych, place zabaw, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Wstęp był bezpłatny po rejestracji online. Serdecznie zapraszamy za rok!

Czytaj dalej

październik

8-9

Sosnowiec

II Smart City Forum

Smart City Forum to inicjatywa poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Nad poziomem merytorycznym wydarzenia czuwała Rada Programowa Forum, której przewodniczył Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, liczni przedstawiciele dostawców rozwiązań dla sektora publicznego oraz prezydenci polskich miast, przygotowująca zakres merytoryczny Wydarzenia.

Czytaj dalej

wrzesień

23-24

Warszawa

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie efektów zakończonego już projektu budowy sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach oraz możliwości rozbudowy infrastruktury „ostatniej mili”. Gośćmi byli przedstawiciele spółki ORSS oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji: sekretariat@profile.com.pl lub 22 828 87 27

Czytaj dalej

wrzesień

15

Olsztyn

Innowacyjna Gmina

Konferencja dotyczyła możliwości wprowadzenia ekologicznych innowacji w Polsce w ramach PPP. Jej uczestnicy mogli wziąć udział w certyfikowanych warsztatach poświęconych projektom PPP. Staraliśmy się indywidualnie doradzić, jak je przeprowadzić, jak przygotować umowę i znaleźć operatora. Organizatorem był wydawca anglojęzycznego magazynu The Warsaw Voice.

Czytaj dalej

czerwiec

22

Warszawa

Budujemy Razem

Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej realizacji inwestycji publicznych w formule PPP, eksperci krajowi i zagraniczni podzielili się wiedzą dotyczącą zasad opracowania i wdrażania projektów PPP oraz rozwoju ppp w latach 2014-2020. Nie zabrakło doświadczeń z budowy ITPOK – największego polskiego projektu w formule PPP oraz dobrych praktyk w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Włochy.

Czytaj dalej

czerwiec

2-3

Poznań