Infrastruktura Polska

Konferencja „Infrastruktura Polska” to najbardziej prestiżowe spotkanie liderów infrastruktury o wyjątkowej renomie na rynku, która co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. Zwieńczeniem konferencji była uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Polskiej Infrastruktury”.

Czytaj dalej

luty

23

Warszawa

ROK 2015

Warsztaty z ppp dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Centrum PPP i Business Advisory Board Europejskiej Komisji Gospodarczej zorganizowali warsztaty PPP

Czytaj dalej

grudzien

1

Warszawa

III Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

Projekt był odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi branża w świetle niezbędnych zmian systemowych i prawnych, finansowania czy współpracy międzysektorowej, a także ciekawym miejscem spotkania regulatorów rynku, administracji państwowej, samorządów, inwestorów i wszystkich, którzy są zaangażowani na różnych etapach w procesy inwestycyjne.

Czytaj dalej

listopad

19

Warszawa

II edycja „Speed uppp POLAND”

„PPP – koniec wymówek” – pod takim hasłem odbyła się II edycja “Speed uppp POLAND”, konferencji nt. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Debaty eksperckie poświęcone były:
1) zielonym miastom,
2) rewitalizacji miast,
3) ofercie inwestycyjnej ppp w polskich miastach.

Czytaj dalej

listopad

18

Warszawa

I edycja Forum dla Wolności i Rozwoju

Forum zmierzało do wypracowania propozycji zmian prawnych (…) To inicjatywa kumulująca postulaty przedsiębiorców, którzy systematycznie formułują potrzeby zmian obowiązujących regulacji w wielu obszarach życia gospodarczego. Wszystko po to, by przygotować gotowe propozycje, które będą mogły być wykorzystane i wdrożone w życie…

Czytaj dalej

październik

28-30

Katowice

JAK POZYSKAĆ INWESTORA? Spotkanie liderów samorządu

Szkolenie było odpowiedzią na potrzeby, oczekiwania i problemy z jakimi boryka się kadra zarządzająca w JST (opracowane na podstawie ankiety wśród blisko 1 000 tys. przedstawicieli samorządów). Eksperci podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oraz skutecznej promocji terenów i obiektów inwestycyjnych.

Czytaj dalej

październik

15

Warszawa

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas wydarzenia odbyła się sesja “Zagospodarowanie nieruchomości w formule PPP jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału”. Kongres skupił przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów oraz władz rządowych. Liczba uczestników szacowana była na więcej niż 3000 osób. Każda z edycji była objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP…

Czytaj dalej

październik

12-14

Katowice

Targi Gospodarki Komunalnej EkoMiasto

Tegorocznym zakresem wystawy była: technika i sprzęt komunalny, gospodarka odpadami i recykling, zagospodarowanie terenów zielonych, place zabaw, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Wstęp był bezpłatny po rejestracji online. Serdecznie zapraszamy za rok!

Czytaj dalej

październik

8-9

Sosnowiec