Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie efektów zakończonego już projektu budowy sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach oraz możliwości rozbudowy infrastruktury „ostatniej mili”. Gośćmi byli przedstawiciele spółki ORSS oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji: sekretariat@profile.com.pl lub 22 828 87 27

Czytaj dalej

wrzesień

15

Olsztyn

Innowacyjna Gmina

Konferencja dotyczyła możliwości wprowadzenia ekologicznych innowacji w Polsce w ramach PPP. Jej uczestnicy mogli wziąć udział w certyfikowanych warsztatach poświęconych projektom PPP. Staraliśmy się indywidualnie doradzić, jak je przeprowadzić, jak przygotować umowę i znaleźć operatora. Organizatorem był wydawca anglojęzycznego magazynu The Warsaw Voice.

Czytaj dalej

czerwiec

22

Warszawa

Budujemy Razem

Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej realizacji inwestycji publicznych w formule PPP, eksperci krajowi i zagraniczni podzielili się wiedzą dotyczącą zasad opracowania i wdrażania projektów PPP oraz rozwoju ppp w latach 2014-2020. Nie zabrakło doświadczeń z budowy ITPOK – największego polskiego projektu w formule PPP oraz dobrych praktyk w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Włochy.

Czytaj dalej

czerwiec

2-3

Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Tereny Inwestycyjne w Polsce

W trakcie Konferencji poruszone zostały tematy związane z trendami na rynku powierzchni magazynowych i biurowych, w szczególności w kontekście właściwego wyboru działki pod przyszłe inwestycje. Zastanawiano się również nad możliwościami podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenu pod obiekt rekreacyjny (uzdrowisko, hotel, centrum konferencyjne).

Czytaj dalej

maj

20

-

II Konferencja Transport a Gospodarka

Znaczenie kolei w branży energetycznej, rozwój specjalnych stref ekonomicznych, rola branży lotniczej w polskiej gospodarce, partnerstwo publiczno-prywatne czy znaczenie transportu zbiorowego w rozwoju gospodarczym regionów to główne zagadnienia bezpłatnej konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki.

Czytaj dalej

maj

18

Warszawa

AUTOSTRADA-POLSKA XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego

Droga do sukcesu niczym AUTOSTRADA – 485 firm z 21 krajów całego świata, zgromadzonych na łącznej powierzchni blisko 11 tysięcy metrów kwadratowych- te liczby choć imponujące tylko częściowo odzwierciedlają ogromny potencjał jubileuszowej wystawy branży budownictwa drogowego, którą odwiedziło ponad 15 tysięcy zwiedzających w 2014 roku.

Czytaj dalej

maj

13-15

Kielce

4th Poland and CEE PPP Infrastructure Forum

Aby uzyskać 25% rabatu należało skontaktować się z Monique Bonnick monique.bonnick@eelevents.co.uk i podać kod FPPP25. To kolejne znakomite wydarzenie branżowe organizowane przez EEL Events, a przeznaczone dla publicznych i prywatnych środowisk poszukujących lepszych możliwości inwestycyjnych oraz metody na zmniejszanie luki infrastrukturalnej w krajach regionu takich jak …

Czytaj dalej

maj

12

Warszawa

Finansowanie projektów samorządowych – czas na indywidualizm i innowacje

XI ogólnopolska konferencja BGK dla JST była objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Gośćmi organizowanych cyklicznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i korporacje samorządowe konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci. Partnerem wydarzenia, podobnie jak w roku ubiegłym, był Bank Światowy.

Czytaj dalej

Maj

6-7

Warszawa

BGK dla JST

Konferencja po raz kolejny połączy liderów samorządu i biznesu. Panele dyskusyjne i warsztaty będą doskonałym miejscem pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i analizy perspektyw. Dwa dni spotkań, debat i prezentacji z udziałem ponad 500 uczestników oddanych tematyce samorządowej. To okazja do poznania najskuteczniejszych rozwiązań, trendów i dobrych praktyk…

Czytaj dalej

Wrzesień

12-13

Warszawa