Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasiło do udziału w X Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbyła się w dniach 21-23 lutego 2018 w Licheniu k. Konina (Hotel Atut).
Moderatorem Konferencji jest: dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował bieżący stan realizacji projektów TPOK, realizacja projektów w formule PPP, realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, formuła PPP – kolejne realizacje i doświadczenia, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni – wykwalifikowana kadra.

Rejestracji można było dokonać do 7 lutego 2018 r.

http://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2018/

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »