Trzy oferty na spalarnię i ciepło w Olsztynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

fot. kleincrossi z Pixabay

Z 32 podmiotów biorących udział w dialogu technicznym na „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą „ oferty złożyły:

– INTEC ENERGIES GmbH, jednak wykonawca podał kwotę 265.504.925 euro jako „cenę ofertową” nie wskazując czy jest wartość brutto czy netto, w części anglojęzycznej podał termin termin 26-30 miesięcy jako „realization time”,

– SUEZ Termika Sp. z o.o z kwotą 4.988.306.470,88 złotych,

– DOVECOT Sp. z o.o. z ofertą na kwotę 3.522.466.569,77 złotych.

Termin wykonania, dyspozycyjność ITPO, okres budowy oraz operowania w przypadku firm Suez i Dovecot są takie same, różnią się jednak w kwocie limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę dotacji unijnej. W przypadku firmy Suez jest to 40.000.000,00 złotych, natomiast Dovecot podał kwotę 100.000.000,00 złotych.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.848.650.000,00 złotych brutto, co stanowi niecałe 53% najniższej oferty.

Projekt w skrócie

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie zagospodarowania odpadów poprzez termiczne przekształcenie frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wraz z odzyskiem energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Odzyskana energia zostanie wykorzystana m.in. dla zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna.

Do partnera prywatnego należeć ma:

  • zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) oraz Kotłowni Szczytowej,
  • pozyskanie finansowania,
  • zarządzanie, utrzymanie i eksploatowanie Instalacji przez okres 300 (trzystu) miesięcy od dnia zakończenia budowy,
  • termicznie przekształcanie odpadów dostarczonych do ITPO,
  • dostarczanie do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej odzyskanej z odpadów energii w postaci ciepła oraz energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

Do strony publicznej należeć ma:

  • dostarczanie frakcji palnej z odpadów pochodzenia komunalnego w celu ich termicznego przekształcenia w ITPO,
  • odbiór ciepła odzyskanego z odpadów pochodzenia komunalnego w ITPO oraz wytworzonego w Kotłowni Szczytowej do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej,
  • zapłata partnerowi prywatnemu wynagrodzenia.

Pomoc publiczna dla projektu notyfikowana przez Komisję Europejską wynosi 233 mln złotych, prawie 60 mln złotych więcej, niż zakładano.

 

VDF

źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Data publikacji: 2019.04.16


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »