Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”

Pixabay
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

Program zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich oraz przyczyni się do lepszego wykorzystania ich potencjału i wzmocnienia pozycji wśród portów europejskich. Obejmuje województwo  pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie:

– 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Gdańsk, Gdynię, Szczecin oraz Świnoujście;
– 28 portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym 9 portów regionalnych i 19 portów lokalnych;
– 50 przystani.

Najważniejsze przedsięwzięcia to:

– budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
– modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m;
– budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu.

Inwestycje finansowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano również na potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu, w tym rozwój korytarzy drogowych i kolejowych oraz szlaków rzecznych, zapewniających lepszą dostępność transportową do portów morskich. Chodzi także o działania służące ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego.

Na wszystkie inwestycje wskazane w planie finansowym programu trzeba będzie przeznaczyć ok. 40 mld zł.

Polskie porty morskie mają duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Wskazuje na to m.in. wysokość należności budżetowych z tytułu ceł i podatków – naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w 2018 r. należności celno-podatkowe związane z odprawą ładunków w morskich oddziałach celnych wyniosły ok. 40,6 mld zł. W 2015 r. było to jedynie 17,1 mld zł.

Program zakłada zwiększenie przeładunków w portach morskich, tak aby w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. W ostatnich latach wielkość obrotów ładunkowych w polskich portach wynosiła ok. 70 mln ton. W 2018 r. – jak do tej pory najlepszym pod tym względem – przekroczono 90 mln ton.

Dzięki rozbudowie portów i ich modernizacji poprawi się konkurencyjność importu i eksportu towarów, wzrośnie atrakcyjność turystyczna miast i miejscowości portowych oraz zwiększy się rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Program przygotowano w celu realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Od kilku lat nie było żadnego dokumentu rządowego kompleksowo poświęconego problematyce rozwoju portów. Ostatnim dokumentem tego typu była „Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów 13 listopada 2007 r.

 

 

źródło: premier.gov.pl

Data publikacji: 2019.09.19


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »