Umowa na szkołę w Piastowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego podpisana

fot. Urząd Miejski w Piastowie

30 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem miasta Grażyną Wójcik podpisali z wykonawcą umowę dotyczącą przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza wraz z budową hali sportowej oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

W ramach realizacji inwestycji nastąpi:

    • modernizacja istniejącego obiektu szkoły,
    • dobudowa nowej części dydaktycznej wraz z zespołem gastronomicznym, pomieszczeniami administracyjnymi, biblioteką miejską
    • budowa części sportowej wraz z halą sportową.

W północnej części działki przewidziana jest nowa, trzykondygnacyjna część budynku połączona szklanym łącznikiem z istniejącą częścią. W południowo zachodniej części powstanie budynek hali sportowej. Dach części jednokondygnacyjnej będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni odpoczynku dla uczniów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) przez spółkę Warbud PPP sp. z o.o., która ostatecznie jako jedyna złożyła ofertę na realizację tego przedsięwzięcia. Partner Prywatny odpowiedzialny jest za sfinansowanie inwestycji, oddanie do użytku w ciągu 19 miesięcy oraz utrzymanie obiektu przez okres 20 lat. Wartość zawartej umowy wynosi ponad 80 mln zł.

Miasto zapowiada, że już w pierwszych dniach maja zostanie udostępniony wykonawcy teren pod budowę.

Było to drugie podejście do przedsięwzięcia. Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet zamawiającego. Po przeprowadzeniu procedury otwartej sytuacja powtórzyła się, tym razem jednak Miasto zdecydowało się na zwiększenie środków na przeprowadzenie inwestycji (z 60 mln.) i dokonanie zmian w WPF.

 

 

VDF

źródło: Urząd Miejski w Piastowie

Data publikacji: 2019.05.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »