Unieważnienie postępowania modernizacji energetycznej w Będzinie.

  • W dniu 12 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Będzino unieważnił postępowanie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino. Powodem jest “brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WZP na modernizację energetyczną”.

Postępowanie wszczęto w połowie września 2016 roku. Szacowana ówczesna wartość przedsięwzięcia to nieco ponad 6,6 mln złotych, a okres umowy to 12 lat i 6 miesięcy. Ryzykiem po stronie publicznej miało być udostępnienie infrastruktury będącej przedmiotem ppp, rozliczenie dotacji w razie uzyskania dofinansowania oraz ryzyko popytu związane ze zmianą przeznaczenia budynków objętych przedsięwzięciem. Ryzykiem partnera prywatnego miało być zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostępność, a w szczególności uzyskanie gwarantowanych oszczędności energetycznych. Model wynagrodzenia zakładał “opłatę za dostępność” powiązaną z osiągnięciem zadeklarowanych oszczędności energetycznych. W razie uzyskania dofinansowania ze środków UE, część wynagrodzenia za realizację inwestycji (projekt, budowa, dostawy) miało być wypłacone w formie wynagrodzenia partnera prywatnego jako jednorazowa płatność lub wkład podmiotu publicznego polegający na sfinansowaniu części przedsięwzięcia.

 

VDF

źródło: Urząd Gminy Będzino, Instytut PPP

Data publikacji: 2019.08.16


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »