Unieważnienie postępowania na wybór doradcy dla przebudowy Placu Społecznego we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

fot. Urząd Miejski Wrocławia

W wyniku odwołania wniesionego w postępowaniu dotyczącym wyboru doradcy dla przebudowy Placu Społecznego we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dokonało ponownej oceny ofert. Tym razem najwyżej oceniono ofertę złożoną przez konsorcjum: Hogan Lovells LLP i PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. Oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Poprzednio było to konsorcjum: LPW Sp. z o.o., Investment Support Agata Kozłowska oraz Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska.

Zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp postępowanie zostało unieważnione. Cena oferty uznanej tym razem za najkorzystniejszą przewyższa kwotę 2 322 153,45 zł brutto, którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Doradztwo dotyczyć miało strony prawnej, ekonomiczno-finansowej oraz technicznej.

Więcej informacji: Wiemy kto będzie doradzał przy projekcie zagospodarowania Placu Społecznego we Wrocławiu.

 

 

VDF

Data publikacji: 2019.05.12


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »