VII Kongres Infrastruktury Polskiej

Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz portal Rynek Infrastruktury od lat śledzą sytuację na rynku budowlanym w Polsce. Obserwujemy rynkowe trendy, szanse i problemy związane z realizacją inwestycji, rozmawiamy z przedsiębiorcami, urzędnikami i naukowcami na temat kondycji sektora infrastruktury. Dzięki zebranej w ten sposób wiedzy i opinii kluczowych dla rynku podmiotów, już po raz siódmy możemy zaprosić całą branżę na Kongres Infrastruktury Polskiej, który na przestrzeni lat stał się jednym z głównych miejsc wymiany opinii na te kluczowe dla rozwoju naszego kraju tematy.

VII Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 12 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, w tym roku skupi się na kwestiach związanych m.in. z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, relacjami na linii wykonawca – inwestor, planowaniem rozwoju infrastruktury transportowej, innowacjami w branży budowlanej, a także tworzeniem przyjaznej, bezpiecznej i wolnej od hałasu infrastruktury komunikacyjnej. 

Prelegenci oraz uczestnicy debat:

 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic  Services Sp. z o.o.
 • Anna Flaga-Martynek, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Hubert Tomczak, Dyrektor Zarządzający, Soletanche Polska
 • Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A.
 • Kamil Furman, Dyrektor działu prawnego, Eurovia Polska S.A.
 • Jarosław Sroka, Partner, Kancelaria BSJP
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Marcin Bejm, Partner, Szef praktyki infrastruktury i finansowania projektów, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Legislacji i Prawa w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
 • Jerzy Świniański, Dyrektor Handlowy, Prokurent, Keller Polska
 • Robert Dębecki, Dyrektor Biura Gwarancji KUKE SA
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Marta Dziewulska, Radca prawny, Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria
 • Artur Gaszewski, Dyrektor Naczelny, Keller Polska
 • Jacek Gryga, Zastępca Dyrektora Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Marta Midloch, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Ludwina Klein, Senior associate w zespole Nieruchomości i Budownictwa, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
 • Lidia Dziurzyńska-Leipert, Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Dorota Trojanowska, Partner w Zespole Doradztwa Personalnego TPA HR, szefowa Klubu HR przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
 • Andrzej Kubisiak, Ekspert ds rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Paweł Kułaga, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Emilia Derewienko, Redaktor prowadzący, Rynek Lotniczy Izba Gospodarcza
 • Konrad Paniec, RBHR Rekrutacje Budowlane
 • Agata Kukawka, Prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Piotr Malepszak, Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu Grupy KZN Bieżanów
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu, DCT Gdansk S.A.
 • Jakub Madrjas, Zastępca dyrektora Wydawnictwa TOR, Redaktor prowadzący Rynek Kolejowy
 • Monika Kowalczyk-Stachowiak, Adwokat, Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria
 • Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn
 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów
 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
 • Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki
 • Jadwiga Rajkiewicz, Dyrektor, Wydział Infrastruktury i Transportu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW
 • Prof. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Przewodniczący, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi
 • Jerzy Rusin, BIM Point, członek zarządu buildingSMART Polska (Chapter in Formation)
 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
 • dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, Instytut Łączności- KSO3C
 • Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
 • Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK – Państwowy Instytut Badawczy
 • Ewa Wolniewicz-Warska, Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • Paweł Wójcik, Kierownik ds. geodezji, Skysnap
 • Juliusz Żach, Prezes stowarzyszenia buildingSMART Polska
 • Piotr Kubicki, Dyrektor ds. rozwoju, WaveNet
 • Jan Felcyn, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr inż. Radosław Kucharski, Zakład Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska
 • Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Petr Vavrouška, Wiceprezes Zarządu, mmcite+ a.s.
 • Norbert Wyrwich, Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Elżbieta Pałys, Redaktor prowadzący, Rynek Infrastruktury
 • Dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
 • Dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej

Więcej informacji na http://kongresinfrastruktury.pl/

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »