W Szczecinie od dziś działa Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

fot. Urząd Miasta Szczecin

Zapowiadane na początku roku zmiany w organizacji Urzędu Miasta stały się faktem. Od dziś w strukturach Urzędu działa biuro zajmujące się inwestycjami realizowanymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak oficjalnie podaje magistrat, Urząd dostosowuje się do rosnących oczekiwań mieszkańców i uspójnia swoje działania. Priorytetem ma być większa efektywności i lepsza koordynacja bieżących zadań.

Nowy zespół zajmie się przygotowaniem projektów inwestycyjnych z udziałem przedsiębiorców. Powołanie tego biura, ma zwiększyć zdolności inwestycyjne miasta poprzez zaangażowanie w  realizację zadań publicznych kapitału prywatnego.

To nie wszystkie zmiany.

Zostało zlikwidowane Biuro Strategii. W jego miejsce powstał natomiast Wydział Zarządzania Projektami, który ma połączyć przygotowanie projektów inwestycyjnych, wieloletnie planowanie finansowe inwestycji, wraz z koordynowaniem pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Natomiast zadania związane z projektowaniem strategii rozwoju miasta, zarządzaniem strategicznym, które dotychczas były w Biurze Strategii, przejdą do Biura Prezydenta Miasta.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska został podzielony na Wydział Ochrony Środowiska, który ma specjalizować się w tematach środowiskowych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, który skupi się na działaniach związanych z utrzymaniem miasta, utrzymaniem infrastruktury komunalnej i utrzymaniu czystości. Głównym zadaniem tego wydziału, w bieżącym roku będzie dostosowanie miejskiego systemu gospodarki odpadami do nowych regulacji ustawowych oraz przeprowadzenie nowych postępowań na odbiór śmieci na terenie Szczecina.

Zmiany dotknęły jeszcze Wydziału  Oświaty, Wydziału Kultury, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Dialogu Obywatelskiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Biura Obsługi Interesantów. Ponadto z Biura Obsługi Interesantów wyodrębniono Wydział Spraw Obywatelskich, natomiast z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej wyodrębniono Biuro Architekta Miasta.

 

VDF

Data publikacji: 2019.03.25


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »