Zaloguj się / Zarejestruj się

Waldemar Buda pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Nowi ludzie, nowe zadania – zmiany w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Minister Buda będzie miał zadanie rozkręcenia PPP w Polsce. To jeden ze sposobów finansowania inwestycji, na który będziemy stawiać w najbliższych latach” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zdaniem ministra Kwiecińskiego PPP wymaga współpracy wielu resortów i żeby działało, potrzebuje osób, którzy umieją budować mosty pomiędzy ludźmi.

„Minister Buda jest tutaj najlepszym kandydatem. Ten rząd obala silosowe podziały i tak będzie też działał pełnomocnik rządu do spraw PPP, który skoordynuje działania rządu w tym obszarze”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest centralną rządową jednostką odpowiedzialną za politykę państwa w dziedzinie PPP. Dzięki temu ma umocowanie ustawowe między innymi do prowadzenia monitoringu rynku, wspierania konkretnych inwestycji czy opracowywania wzorcowej dokumentacji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało między innymi nowelizację ustawy o PPP oraz politykę państwa w zakresie partnerstwa.

Działania MIiR na rzecz PPP mają doprowadzić do tego, że do końca 2020 roku: zostanie zawartych 100 nowych umów PPP, wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 5 procent nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym, co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy, 40 procent postępowań – rządowych i samorządowych – będzie kończyć się sukcesem.

Wiceminister nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji pełnomocnika. Do jego zadań będzie należało m.in.:
1) koordynowanie i realizowanie wdrażania działań Rady Ministrów w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) monitorowanie działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;
3) realizacja zadań związanych z monitorowaniem i koordynowaniem wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
4) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) inicjowanie działań mających na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.

VDF

źródło: www.gov.pl, www.bip.kprm.gov.pl

Data publikacji: 2019.07.23


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »