Warszawskie przedszkola w ppp o krok do przodu

źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów” jest o krok dalej. Według informacji uzyskanych z Magistratu, pod koniec zeszłego tygodnia, w oparciu o wskazane w zeszłorocznym ogłoszeniu kryteria ostatecznie wybrane zostały 4 firmy, które zostaną zaproszone do udziału w dialogu konkurencyjnym. Są to: Budimex J. sp. z o.o., MIRBUD S.A., Mota-Engil Central Europe PPP 4 sp. z o.o. I Warbud PPP 2 sp. z o.o. Negocjacje, które dotyczyć będą szczegółów inwestycji prawdopodobnie zaczną się jeszcze przed wakacjami. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.

Nad rozwojem infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej prezydent wraz z zarządem miasta pracuje intensywnie od początku kadencji. Planując i realizując tego typu inwestycje.  Zależy nam, aby dzieci korzystały z placówek energooszczędnych, eksploatowanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych a  także do obniżenia kosztów. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce, który z jednej strony wpisuje się w podnoszenie jakości życia mieszkańców, a z drugiej pozostaje w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Warszawy – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa 5 do 10 dotychczasowych “stolbudów”. Do zadań partnera prywatnego należeć ma sporządzenie dokumentacji projektowej, budowa nowych, w tym rozbiórka istniejących obiektów, finansowanie i eksploatacja powstałych przedszkoli. Preferowanym przez podmiot publiczny rozwiązaniem będzie przeniesienie na partnera prywatnego ryzyk związanych z budową (w tym dotyczących terminowego i należytego wykonywania robót budowlanych), finansowaniem oraz eksploatacją – w tym ryzyko dostępności. Planowanym okresem, na który zostanie zawarta umowa jest 360 miesięcy. Podmiot publiczny wniesie w ramach przedsięwzięcia wkład własny w postaci nieruchomości. Wynagrodzeniem partnera prywatnego w całości lub w części będzie opłata za dostępność. Nie wyklucza się możliwości uzyskiwania wynagrodzenia przez partnera prywatnego poprzez wykorzystanie powstałych obiektów do celów komercyjnych oraz możliwości wprowadzenia dopłat mających na celu częściowy zwrot nakładów inwestycyjnych.

Ostateczny zakres przedsięwzięcia zostanie określony na podstawie dialogu konkurencyjnego z wybranymi partnerami.

 

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2021.04.27


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »