Wiązowna kolejny krok dalej: dialog konkurencyjny na modernizację oświetlenia w PPP

„Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP” to drugi projekt jaki Gmina Wiązowna chce zrealizować w formule PPP. Aktualnie trwa nabór wniosków do udziału w dialogu konkurencyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/partnera prywatnego odpowiedzialnego za realizację projektu obejmującego sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Wiązowna, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, a następnie świadczenie usług eksploatacji (zarządzanie i utrzymanie) wytworzonej, zmodernizowanej i istniejącej infrastruktury w celu uzyskania zagwarantowanego w ofercie efektu energetycznego, polegającego na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz zapewnieniu określonego standardu dostępności.

Projekt zostanie zrealizowany na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711), dalej: „ustawa o PPP”.

Więcej o projekcie pisaliśmy tutaj: Wiązowna z kolejnym projektem PPP – tym razem oświetlenie uliczne. Okres na jaki planowane jest podpisanie umowy wynosić ma 144 miesiące.

Umowa dotycząca pierwszego projektu Gminy Wiązowna pn. Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego została podpisana w marcu 2017 roku, na 199 miesięcy (16 lat i 7 miesięcy) i znajduje się w fazie zarządzania. Partnerem prywatnym jest konsorcjum firm i ich spółek: Siemens i Warbud. Wartość nakładów inwestycyjnych to prawie 48 mln złotych. Gmina w ramach realizacji projektu wniosła środki pieniężne, pomniejszające wynagrodzenie Partnera, udział dofinansowania z UE nieco ponad 4,2 mln zł. Wynagrodzeniem partnera jest opłata za dostępność.

Czytaj także:
Przegląd rynku – kolejni pionierzy projektów PPP

 

VDF

Data publikacji: 2020.11.29


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »