Wiązowna z kolejnym projektem PPP – tym razem oświetlenie uliczne

Gmina Wiązowna rozpoczęła konsultacje rynku w związku z planowanym kolejnym projektem PPP. Celem jest dokonanie weryfikacji wstępnych założeń w zakresie finansowania i realizacji planowanego Projektu przy uwzględnieniu wiedzy, doświadczenia i potencjału podmiotów z szeroko rozumianej branży oświetleniowej.

“Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP” zakłada przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna, obejmującego w szczególności:

 • wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne energooszczędne lampy typu LED,
 • budowę opraw LED na istniejących słupach,
 • budowę nowych slupów wraz z oprawami LED,
 • wymianę wysięgników na istniejących słupach,
 • montaż systemu sterowania oświetleniem oraz dostosowanie i włączenie do systemu istniejących opraw LED,
 • wdrożenie i zarządzanie systemem sterowania oświetleniem w celu osiągnięcia efektu energetycznego polegającego na obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz kosztów z tym związanych.

Wariant rekomendowany obejmuje:

 1. wymianę 2057 istniejących opraw sodowych na oprawy LED,
 2. wymianę 1458 sztuk wysięgników na istniejących słupach,
 3. dostosowanie 705 istniejących opraw LED i włączenie do systemu sterowania oświetleniem,
 4. budowę opraw oraz słupów – 378 sztuk zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

Łączne nakłady inwestycyjne Wariantu Rekomendowanego szacuje się na poziomie 8.315.668, 00 zł.

Wariant maksymalny obejmuje:

 1. wymiana 2057 istniejących opraw sodowych na oprawy LED,
 2. wymiana 1458 sztuk wysięgników na istniejących słupach,
 3. dostosowanie 705 istniejących opraw LED i włączenie do systemu sterowania oświetleniem,
 4. budowa 1865 opraw oraz słupów zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz PFU,
 5. zaprojektowanie, budowa lub wymiana 287 opraw oświetleniowych i słupów na terenach użyteczności publicznej zgodnie z PFU.

Łączne nakłady inwestycyjne wariantu maksymalnego szacuje się na poziomie 20.285.848, 00 zł brutto.

Po stronie partnera prywatnego ma być zapewnienie finansowania, projektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z eksploatacja wytworzonej infrastruktury, wynagrodzeniem zaś opłata za dostępność.

Harmonogram
Lp. Czynność Termin
Przygotowanie postepowania
1. Sporządzenie oceny efektywności Projektu lipiec 2020 r.
2. Opracowanie memorandum informacyjnego, przeprowadzenie testu rynku oraz ewentualna aktualizacja oceny efektywności[1] lipiec/sierpień 2020 r
3. Określenie potrzeb i wymagań

Oszacowanie szacowanej wartości zamówienia

Powołanie komisji przetargowej

sierpień/wrzesień 2020 r.
Postępowanie
1. Ogłoszenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego wrzesień 2020 r.
2. Negocjacje z potencjalnymi Partnerami wrzesień 2020 r. – luty 2021 r.
3. Zakończenie dialogu oraz przekazanie zaproszenia do złożenia ofert luty/marzec 2021 r.
4. Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej marzec 2021 r.
5. Podpisanie umowy o PPP marzec/kwiecień 2021 r.
Realizacja Projektu
1. Realizacja fazy inwestycyjnej Projektu kwiecień 2021 r. – marzec 2022 r.
2. Realizacja fazy eksploatacyjnej Projektu kwiecień 2022 r. – marzec 2032 r.

Test rynku trwać ma do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji na https://bip.wiazowna.pl/

 

VDF

Data publikacji: 2020.07.30


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »