Wiemy kto będzie doradzał przy projekcie budowy mieszkań w PPP w Giżycku

fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oceniło oferty doradców mających zająć się projektem budowy mieszkań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Giżycku.

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu ubiegali się:

1) KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki sp. k., KKLW Kurzyński Łyszyk i Wspólnicy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.,
2) LPW Sp. z o.o., KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp. k.,
3) Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.,
4) Rafał Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. sp. k.,
5) CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki spółka komandytowa,
6) Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 592 409,00 zł brutto.

W ramach kwalifikacji wykonawców do kolejnego etapu postępowania – „Doświadczenie ekspertów”, na podstawie „Wykazu osób (ekspertów)” zakwalifikowali się:

  • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.,
  • Rafał Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. sp. k.,
  • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki spółka komandytowa,
  • Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa.

Największą liczbę punktów, tj. 79,74 otrzymał Rafał Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak i C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. sp. k. (z ceną brutto 241 080,00 zł). Kolejni, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.  (z ceną brutto 119 000,00 zł) oraz CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki spółka komandytowa (z ceną brutto 560 650,00 zł)  otrzymali 78,75  i 48,49 punktów. Procedura nie przewiduje możliwości odwołania.

„Świadczenie doradztwa prawnego (w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji, w szczególności projektu umowy PPP oraz dokumentacji wzorcowej na potrzeby innych przedsięwzięć mieszkaniowych realizowanych w formule PPP) związanego z przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego dla planowanego przez Gminę Miejską Giżycko przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych w formule PPP pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” ma być realizowane zgodnie z poniższymi etapami:

I. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego.

II. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III. Dialog z partnerami prywatnymi oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert.

IV. Składanie i ocena ofert Etap

V. Przygotowanie i zawarcie umowy PPP

VI. Dodatkowe wsparcie doradcze dla Zamawiającego i Podmiotu publicznego.

Wniosek z Giżycka był pierwszym dla którego Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wydał opinię na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Samorząd chce wybudować 100 mieszkań w formule PPP przy wsparciu rządowego programu Mieszkanie Plus. Budynek ma powstać w środkowej części miasta, zakładana wielkość mieszkań to 50 – 80 metrów kwadratowych, a wysokość czynszu ma być regulowana przez gminę. Z przeprowadzonych przez Urząd Miasta analiz wynika, że koszt inwestycji wyniesie ok. 27 mln zł, natomiast czynsz za metr kwadratowy mieszkania może wynosić ok. 25 zł. Na dzień dzisiejszy zakłada się, że partner prywatny na realizację przedsięwzięcia będzie miał 3 lata, a mieszkaniami miałby administrować od 15 do 30 lat.

 

VDF

Data publikacji: 2019.07.18


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »