Wsparcie dla dróg w województwie kujawsko-pomorskim

fot. Pixabay

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradców, którzy wesprą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy projekcie „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem konsorcjum w skład którego wchodzi Kancelaria Radcy Prawnego Dr Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp.J. Certusvia Sp.z o. o. oraz DS. Consulting Sp. z o. o. jest zapewnienie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.

Założenia projektu

Projekt obejmować ma 271,811 km dróg. Minimalny odcinek nowych dróg wynosić ma ok 12 km, ilość dróg przebudowywanych to min. ok 100 km. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 400 000 000 PLN bez VAT. Przewiduje się dofinansowanie ze środków RPO WK-P 2014-2023 w wysokości ok 136 000 000 PLN. Szacunkowy okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym to 30 lat. Ostateczny okres obowiązywania umowy PPP ustalony zostanie po zakończeniu etapu dialogu z partnerami prywatnymi. Wkład własny podmiotu publicznego obejmie przekazanie pasa drogowego na potrzeby realizacji projektu w zakresie określonym umową. Partner prywatny zobligowany zostanie natomiast do sfinansowania budowy, przebudowy infrastruktury drogowej i bieżącego jej utrzymania w określonym umową zakresie. Struktura źródeł finansowania pozostawiona została w gestii partnera prywatnego. Wynagrodzenie partnera prywatnego to opłata za dostępność, płatna osobno za budowę i przebudowę dróg wojewódzkich oraz za utrzymanie infrastruktury drogowej zgodnie ze standardami przyjętymi w umowie PPP. Zasady przekazywania opłaty przez podmiot publiczny oraz pozostałe warunki realizacji przedsięwzięcia stanowią przedmiot dialogu z partnerami.

Wypada mieć nadzieję, że projekt, którego postępowanie toczy się od 2013 roku przetrze szlaki kolejnym inwestycjom drogowym w PPP.

 

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2019.02.21


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
»