Współpraca się opłaca – Międzynarodowe Forum PPP

Organizowane w Płocku, w dniach 3-4 października 2018 r., Międzynarodowe Forum PPP było okazją, dla samorządów jak i sektora prywatnego, do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z: rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy, warsztaty, które przybliżyły kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule. Płock już po raz trzeci był organizatorem spotkania poświęconego modelowi współpracy, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Podobne wydarzenia odbyły się w 2012 i 2017 roku, gromadząc licznych uczestników z Polski i zagranicy, a także przedstawicieli sektora administracji publicznej i firm prywatnych.

Miasto Płock z sukcesem zakończyło projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej, który został zrealizowany w formule PPP. Widoczne efekty współpracy skłoniły włodarzy miasta do rozpisania drugiego przetargu w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację kolejnych budynków a płockie Międzynarodowe Forum PPP ma być miejscem wymiany najlepszych wzorów działania z innymi samorządami i sektorem prywatnym.

Do dyskusji zaproszono również ekspertów i praktyków samorządowych, uczestników z Polski, UE oraz Ukrainy.

Drugiego dnia Międzynarodowego Forum PPP, odbyło się Seminarium CEE (Europy Środkowo-Wschodniej), w ramach którego uczestnicy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z przygotowania i realizacji projektów PPP i koncesji, w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w zakresie: mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego; podniesienia jakości życia w miastach oraz efektywności energetycznej – z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowego projektu RESTAURA.

W trakcie seminarium specjalne miejsce poświęcono projektowi RESTAURA. Zaprezentowano założenia projektu RESTAURA i ramy prawne oraz przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce (Bartosz Korbus z Instytutu PPP, partner projektu RESTAURA).

Następnie uwarunkowania prawne, instytucjonalne przedsięwzięć PPP w obszarze rewitalizacji o ochrony dziedzictwa kulturowego w Chorwacji na tle tamtejszego rynku zaprezentowała dr Daniela Angelina Jelincic z Instytutu Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych w Zagrzebiu (partner projektu RESTAURA).

Przykłady projektów PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w Słowenii oraz na Węgrzech zaprezentowała dr Aniko Noemi Turi z Wydziału Zarządzania Instytutu Katolickiego w Lubljanie (partner projektu RESTAURA).  Prezentację na temat rynku PPP i projektu RESTAURA rozwinął drugi przedstawiciel instytutu Katolickiego z Lubljany dr Mitja Steinbacher, który  zaprezentował słoweński rynek PPP na tle europejskim.

Panel zamknął pan Mykola Kostrytsya, Szef Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Żytomierzu, który zaprezentował uczestnikom seminarium informacje na temat uwarunkowań prawnych PPP w Ukrainie, a także pierwszych projektów wdrażanych w obszarze efektywności energetycznej oraz optymalizacji niektórych zadań publicznych, na przykładzie pralni dla placówek edukacyjnych miasta Żytomierz.

 

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »