Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradcę technicznego dla zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Znamy firmę, która zajmie się doradztwem technicznym zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest nią firma A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska, której opiewała kwotę 738 000,00 złotych.

O doradztwo ubiegała się również firma SUNFLOWER HOUSE SP. Z O. O., składając ofertę na kwotę 788 885,00 PLN

fot. Urząd Miejski w Gdańsku

Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz diagnozy podsumowującej uwarunkowania obszaru. Ponadto określenie możliwości inwestycyjnych na obszarze objętym przedsięwzięciem, wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej z ogólnym przedstawieniem sposobu zagospodarowania obszarów celu komercyjnego oraz celu publicznego, wskazanie ryzyk technicznych, określenie parametrów technicznych oraz warunków brzegowych dla obiektów celu publicznego, przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania obiektów celu publicznego (parkingów, przedszkola i punktu opieki nad dziećmi do lat trzech).

Poza doradztwem przewidziany jest też udział w negocjacjach z kandydatami w postępowaniu na wybór partnera prywatnego oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert, udział podczas składania ofert oraz udział w ich ocenie. To nie wszystkie zadania doradcy technicznego. Szczegółowe warunki znajdują się w SOPZ.

Projekt zakłada budowę parkingu naziemnego, budynku komunalnego z mieszkaniami, przedszkola i punktu opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto powstanie nowe schronisko dla bezdomnych oraz zostanie wybudowanych lub wyremontowanych 8 dróg i plac.

fot. Urząd Miejski w Gdańsku

Partner prywatny ma  jedynie zarządzać wybudowanym przedszkolem i punktem opieki nad dziećmi do lat 3, przez pięć lat po zakończeniu budowy. Ma również zarządzać wybudowanym parkingiem, czerpać pożytki finansowe w ramach opłaty za dostępność oraz ponosić wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem parkingu.

Budowa obiektów zaplanowana jest na lata 2020 – 2027.

 

VDF

Data publikacji: 2019.06.12


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »