XI POLSKI KONGRES ITS

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA serdecznie zaprasza do udziału podczas, XII POLSKIEGO KONGRESU ITS-Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

W XI edycji wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego, których udział jest bezpłatny.

Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS przygotowując zakres programowy na 2019 r. kładzie szczególny nacisk na najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę. Założono, że prezentacje dotyczyć będą następujących tematów: integracji/współpracy systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych; roli ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju: zrównoważonej mobilności oraz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji; systemów poboru opłat; roli ITS w obsłudze elektromobilności; pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych; roli ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków; systemów ITS wspierających bezpieczeństwo transportu (transport security); technologii satelitarnej jako narzędzia ITS; efektywności ekonomicznej i finansowania projektów ITS; barier prawnych i finansowych we wdrażaniu rozwiązań ITS; wykorzystaniu SLA (Service Level Agreement)  i KPI  (Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS; cyber-bezpieczeństwa (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatności jako kluczowego wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS oraz ITS i BIG DATA – korzyści i  zagrożenia.

POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów.

Tak prestiżowe grono uczestników zebranych podczas jednego wydarzenia jakim jest POLSKI KONGRES ITS tworzy unikalną szansę wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich produktów podmiotom działającym w branży ITS. Pozwala jednocześnie na wykorzystanie szansy nawiązania wartościowych kontaktów i pogłębienia współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką.

Szczegółowy program PKITS 2019 wraz z innymi informacjami  dostępne na www.pkits.pl.

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »