Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Ministerstwo Inwestycji i Rowoju szuka doradcy technicznego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje doradcy technicznego do projektu „Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku”.

Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz diagnozy podsumowującej uwarunkowania obszaru. Ponadto określenie możliwości inwestycyjnych na obszarze objętym przedsięwzięciem, wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej z ogólnym przedstawieniem sposobu zagospodarowania obszarów celu komercyjnego oraz celu publicznego, wskazanie ryzyk technicznych, określenie parametrów technicznych oraz warunków brzegowych dla obiektów celu publicznego, przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania obiektów celu publicznego (parkingów, przedszkola i punktu opieki nad dziećmi do lat trzech).

fot.: Urząd Miejski w Gdańsku

Poza doradztwem przewidziany jest też udział w negocjacjach z kandydatami w postępowaniu na wybór partnera prywatnego oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert, udział podczas składania ofert oraz udział w ich ocenie. To nie wszystkie zadania doradcy technicznego. Szczegółowe warunki znajdują się w SOPZ.

fot.: Urząd Miejski w Gdańsku

Projekt zakłada budowę parkingu naziemnego, budynku komunalnego z mieszkaniami, przedszkola i punktu opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto powstanie nowe schronisko dla bezdomnych oraz zostanie wybudowanych lub wyremontowanych 8 dróg i plac.

Partner prywatny ma  jedynie zarządzać wybudowanym przedszkolem i punktem opieki nad dziećmi do lat 3, przez pięć lat po zakończeniu budowy. Ma również zarządzać wybudowanym parkingiem, czerpać pożytki finansowe w ramach opłaty za dostępność oraz ponosić wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem parkingu.

Budowa obiektów zaplanowana jest na lata 2020 – 2027.

 

Violetta Drabik-Franiewska

 

Źródło: SOPZ – Doradztwo przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywtanego obejmującego doradztwo techniczne na rzecz podmiotu publicznego, w celu wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku”.

Data publikacji: 2019.03.07


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »