Zamierzenia inwestycyjne PPP – co jest na topie?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję centralnej jednostki koordynująco-zarządzającej partnerstwem publiczno–prywatnym (PPP) w Polsce, której zadaniem było wdrożenie Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP. W ramach polityki między innymi projektom PPP udzielane było doradztwo, wydawane były opinie, opracowywane były wytyczne, wzorcowe dokumenty, organizowane były szkolenia oraz prowadzona byłą baza projektów PPP. W ramach bazy projektów PPP udostępniano dwie bazy: Baza umów PPP oraz Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP, która według stanu na dzień 06.03.20201 zawiera 128 planowanych przedsięwzięć. Jakiego rodzaju inwestycje chciałyby realizować samorządy w PPP?

Dotychczas, wśród podpisanych umów PPP, największe wyniki notują inwestycje z sektora efektywności energetycznej i infrastruktury transportowej, sportu i turystyki oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W przypadku zamierzeń inwestycyjnych, sektory dominujące pokrywają się. Największą grupę wśród zamierzeń inwestycyjnych PPP stanowi sektor sportu i turystyki, infrastruktury transportowej i na równi budynków publicznych i efektywności energetycznej.

 

VDF

 

Data publikacji: 2020.03.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »