Zmiana terminu wniosków na doradztwo dla mieszkań w Giżycku

fot. Michael Gaida z Pixabay

Do 17 maja 2019 roku został przesunięty termin na składanie wniosków przez doradców na „Świadczenie doradztwa prawnego (w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji, w szczególności projektu umowy PPP oraz dokumentacji wzorcowej na potrzeby innych przedsięwzięć mieszkaniowych realizowanych w formule PPP) związanego z przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego dla planowanego przez Gminę Miejską Giżycko przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych w formule PPP pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z etapami:

I. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego.

II. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III. Dialog z partnerami prywatnymi oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert.

IV. Składanie i ocena ofert Etap

V. Przygotowanie i zawarcie umowy PPP

VI. Dodatkowe wsparcie doradcze dla Zamawiającego i Podmiotu publicznego.

Wniosek z Giżycka był pierwszym dla którego Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wydał opinię na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Samorząd chce wybudować 100 mieszkań w formule PPP przy wsparciu rządowego programu Mieszkanie Plus. Budynek ma powstać w środkowej części miasta, zakładana wielkość mieszkań to 50 – 80 metrów kwadratowych, a wysokość czynszu ma być regulowana przez gminę. Z przeprowadzonych przez Urząd Miasta analiz wynika, że koszt inwestycji wyniesie ok. 27 mln zł, natomiast czynsz za metr kwadratowy mieszkania może wynosić ok. 25 zł. Na dzień dzisiejszy zakłada się, że partner prywatny na realizację przedsięwzięcia będzie miał 3 lata, a mieszkaniami miałby administrować od 15 do 30 lat.

 

VDF

Data publikacji: 2019.05.09


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »