Zmiany w Wytycznych projektów hybrydowych 2014-2020

W dniu wczorajszym Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

Wytyczne opisują m.in.:
– specyfikę projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
– ocenę efektywności realizacji projektu w formule PPP, w tym jako projektu hybrydowego
– analizę finansową projektów hybrydowych
– wejście partnera prywatnego w prawa i obowiązki beneficjenta oraz możliwość przekształcenia projektu hybrydowego w projekt tradycyjny
– zastąpienie beneficjenta będącego partnerem prywatnym
– refundację wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego lub podmiot publiczny nie będących beneficjentem oraz zaliczka w projekcie hybrydowym
– rachunek powierniczy w projekcie hybrydowym
– korzyści dla podmiotów realizujących projekty hybrydowe wynikające z zastosowania metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.

Zmiana, jaka została wprowadzona w wersji z 10 stycznia 2019 r. (do wersji z 17 lutego 2017 r.) dotyczy wprowadzenia informacji o celu i zasadach przeprowadzania oceny efektywności realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule PPP, w tym jako projektu hybrydowego.

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 10 stycznia 2019 r. (względem wersji z 17 lutego 2017 r.)

 

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 22.01.2019


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »