Znamy nowego operatora Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, umowa PPP podpisana

fot. E. Lach

5 grudnia br. Warszawa podpisała umowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla miejskiego inkubatora przedsiębiorczości. Przez kolejne 10 lat nowym operatorem Centrum Kreatywności Targowa będzie Krajowa Izba Gospodarcza.

 Perspektywa szerokiego strumienia finansowania ze środków UE jest coraz mniej aktualna, a oczekiwanie na kolejne inwestycje rozwojowe nie słabnie. Finansowanie w formule PPP to dodatkowa szansa na rozwój samorządu. Dzięki współpracy z partnerem prywatnym, możemy skorzystać na tym finansowo, ale przede wszystkim korzystamy z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie. Podpisaliśmy już umowę z nowym operatorem Centrum Kreatywności Targowa, a w postępowaniu na budowę parkingów podziemnych zostały właśnie otwarte oferty – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Postępowanie trwało od połowy 2017 r. Miasto negocjowało z trzema (początkowo czterema) potencjalnie zainteresowanymi partnerami. Za najlepszą uznano ofertę Krajowej Izby Gospodarczej.

 Model współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego daje Krajowej Izbie Gospodarczej, jako operatorowi Centrum Kreatywności Targowa, szansę na realne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z sektora branż kreatywnych, nie tylko poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy dla beneficjentów Centrum, ale również poprzez wdrażanie programu szkoleń skierowanych do szeroko pojętego sektora kreatywnego oraz podjęcie działań edukacyjnych i kulturalnych stworzonych z myślą o współpracy z lokalną społecznością. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do powstania przestrzeni, która będzie inspirować mieszkanki i mieszkańców Warszawy – podkreślił Marek Kłoczko, wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

Obiekt zostanie przekazany nowemu operatorowi w ciągu siedmiu dni. Oficjalne „nowe” otwarcie Centrum Kreatywności Targowa (CKT) pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej planowane jest na styczeń 2020 r.

W ramach umowy operator przejmie zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku, z drugiej zaś strony będzie mógł czerpać korzyści z jego użytkowania. Krajowa Izba Gospodarcza będzie realizować program merytoryczny, gwarantując tym samym utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, start-upów, ale także otwartości dla mieszkańców Pragi.

Przypomnijmy, otwarty przed trzema latami, miejski inkubator przedsiębiorczości, zlokalizowany przy ul. Targowej 56, powstał z myślą o wsparciu warszawskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego. Misją CKT jest też współpraca z lokalną praską społecznością.

Operator będzie nadal prowadził inkubator dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego na całej dostępnej powierzchni biurowej budynku. A w okresie trwałości projektu unijnego – do sierpnia 2021 r. – w ramach którego została dofinansowana budowa budynku, utrzymane zostaną dotychczasowe stawki preferencyjne  dla najemców inkubatora.

Krajowa Izba Gospodarcza wdroży program akceleracyjny i inkubacyjny skierowany do najemców i firm z sektora kreatywnego, w ramach którego wspierać będzie pierwsze kroki tych firm w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu, m.in. poprzez dedykowane szkolenia i wsparcie mentorskie.

Powołana zostanie Rada Najemców, w ramach której operator poszerzy współpracę z inkubowanymi firmami, a także organ doradczy Centrum – Rada Ekspertów, złożona z aktywistów, animatorów rewitalizacji, działaczy miejskich, naukowców, która będzie dbała o dostosowanie programu Centrum do bieżących potrzeb.

Parter CKT nadal będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, sektora kreatywnego i praskiej społeczności, przy czym operator będzie mógł wprowadzić opłaty za korzystanie z tej przestrzeni. Planowane jest poszerzenie współpracy z artystami i agencjami kreatywnymi, które zadbają o ciekawą oprawę artystyczną w CKT. Centrum nadal będzie miejscem, które będzie gościło ważniejsze wydarzenia miejskie kierowane do przedsiębiorców i mieszkańców Pragi. Jednym z pierwszych działań KIG będzie powołanie do życia Szkoły Kreatywności, której uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych przed inwestorami związanymi z Izbą (ok. 50 polskich funduszy VC).

Targowa powstała dzięki unijnym dotacjom

Centrum Kreatywności Targowa powstało w ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w zrewitalizowanej kamiennicy Karola Mintera przy ul. Targowej 56. Od otwarcia we wrześniu 2016 r. Centrum jest miejscem otwartym dla świata kreatywnego. Gościliśmy w nim zarówno małe wydarzenia organizowane przez początkujących artystów, jak i duże imprezy takie jak „See and Say”, „Innowator Mazowsza”, „Wawa Design Festiwal”, „Festiwal Bunkasai”, „Wystawa sztuki Łotewskiej na 100 lecie niepodległości” i wiele innych.

W inkubatorze Centrum Kreatywności Targowa swoje miejsce znalazło ponad 40 firm z sektora kreatywnego. Wiele spośród nich rozwinęło się w przedsiębiorstwa sprawnie funkcjonujące na rynku.

źródło: Urząd m. st. Warszawy

Data publikacji: 2019.12.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »