Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Książki ogłosiła dialog techniczny (badania rynkowe) w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji budynku wielomieszkaniowego przeznaczonego na mieszkania komunalne.

Badanie dotyczy zarówno potencjalnej skali, zakresu rzeczowego, jak i modelu realizacji przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny zakłada, że wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmie formę opłaty za dostępność ponoszonej przez budżet Podmiotu Publicznego, który jednak będzie dążył do dofinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków dotacyjnych, których gestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegołowe informacje na temat przedmiotowego dialogu technicznego oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału można znaleźć na stronie internetowej Gminy Książki, pod linkiem: https://www.gminaksiazki.pl/dialog-techniczny-zwiekszenie-zasobu-lokali-mieszkalnych-w-gminie-ksiazki-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

Termin na składanie zgłoszeń do udziału w badaniach rynkowych to 30 lipca 2020 r., natomiast zakończenie dialogu przewidywane jest na 11 września 2020 r.

Data publikacji: 2020.07.20


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »