Zwycięzcy konkursu „Osiągnij sukces z PPP”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we wrześniu zeszłego roku ogłosiło konkurs na najlepsze koncepcje projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Spośród 22 zgłoszonych pomysłów kapituła konkursowa wybrała trzy zwycięskie. To inwestycje, które powstaną w Katowicach, Łodzi i Włocławku.

Konkurs „Osiągnij sukces z PPP” został zorganizowany w trzech kategoriach:

    1. Zielone Inwestycje
    2. EkoBudynki
    3. Przyjazne Otoczenie

Samorządy, jednostki administracji rządowej oraz instytucje z sektora finansów publicznych mogły w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny projektów było to, czy przedsięwzięcie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju środowiska, jego ochrony i poprawy stanu klimatu.

– Dziś szukamy rozwiązań i narzędzi pobudzających gospodarkę w czasach rynkowego spowolnienia. Szansą na impuls rozwojowy w czasie pandemii są inwestycje publiczne. Rząd dokłada wszelkich starań, aby intensywnie wykorzystać dostępne środki krajowe i fundusze unijne do wsparcia inwestycji publicznych. Potrzeby inwestycyjne są ogromne, dlatego w tej sytuacji widzimy również szansę na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Nagrodą w konkursie jest kompleksowe wsparcie doradcze ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – prawne, techniczne, finansowo-ekonomiczne – na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Czas poznać zwycięzców

W kategorii „Zielone Inwestycje” nagrodzono Włocławek, który w formule partnerstwa publiczno-prywatnego planuje wybudować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. To odpowiedź na problem, z którym w ostatnich latach zmaga się miasto, czyli brak miejsca do składowania odpadów i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, między innymi dzięki ograniczeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarniany, a także będzie uzupełnieniem systemu ciepłowniczego.

W kategorii „EkoBudynki” zwyciężył projekt dotyczący adaptacji zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie pozwoli na ochronę i rozwój kulturowego dziedzictwa Górnego Śląska. Przestrzeń poprzemysłowa zostanie zrewitalizowana, a odnowione budynki otrzymają nowe funkcje kulturalne i turystyczne. Budynki będą ekologiczne. Zostaną w nich zamontowane między innymi panele fotowoltaiczne czy oświetlenie LED. Będzie to kolejna wizytówka miasta.

Trzecim nagrodzonym pomysłem jest budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Rynku w Łodzi. To koncepcja projektu, która zwyciężyła w kategorii „Przyjazne Otoczenie”. Jego celem jest reintegracja Starego Rynku z miastem. Mają temu posłużyć nowe technologie wykorzystywane do upowszechniania działalności kulturalnej, artystycznej i społecznej. Centrum ma być miejscem, w którym kultura, sztuka i technologia będą się wzajemnie uzupełniać, tak aby stać się bardziej dostępnymi dla odbiorców. Nowy budynek będzie również przyjazny dla środowiska. Realizacja projektu ma wesprzeć działania rewitalizacyjne zapoczątkowane przez miasto.

 

 

źródło: www.ppp.gov.pl

Data publikacji: 2021.01.27


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »