Dlaczego warto inwestować w rewitalizację?

Wydaje się jednak, że zrealizowane projekty w Polsce w bardzo małym stopniu, o ile w ogóle, obejmują komponent społeczny – nie przyczyniły się do rozwiązania istotnych problemów lokalnych mieszkańców, zarówno w kontekście niwelowania pauperyzacji czy rozwoju przedsiębiorczości angażującej tę właśnie społeczność.

Czytaj dalej
Dlaczego warto inwestować w rewitalizację?

Narzędzie wspierające przygotowanie realizacji projektów ppp

Narzędzie pomaga dokonać oceny poprzez analizę odpowiedzi udzielonych przez podmiot publiczny na pytania zawarte w kwestionariuszu. Pytania dotyczą głównie przedrealizacyjnego etapu prac nad projektem ppp (wszelkich działań podejmowanych przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera…

Czytaj dalej
Narzędzie wspierające przygotowanie realizacji projektów ppp

Szpital w Żywcu oficjalnie otwarty

21 września 2020 r., po blisko 9 latach od podpisania umowy PPP, oficjalnie został otwarty szpital w Żywcu. Najważniejsza, ale też niełatwa inwestycja dla władz Powiatu Żywieckiego została zrealizowana. Powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce.

Czytaj dalej
Szpital w Żywcu oficjalnie otwarty

Już za 4 dni Forum Mieszkaniowe 2020!

Najważniejszymi tematami będą nowe rozwiązania problemów mieszkaniowych – społeczne agencje najmu, kooperatywy mieszkaniowe i rozliczenia „lokal za grunt” oraz zmiany regulacji prawnych w obszarze dodatków mieszkaniowych i w Towarzystwach Budownictwa Społecznego.

Czytaj dalej
Już za 4 dni Forum Mieszkaniowe 2020!

5 firm chce budować w PPP Pawilon Emilia w Warszawie

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki.

Czytaj dalej
5 firm chce budować w PPP Pawilon Emilia w Warszawie

NIK po raz kolejny o przedsięwzięciach PPP

Kontrola przeprowadzona w 2019 roku, której wyniki NIK podała do publicznej wiadomości pod koniec lipca 2020 roku, miała odpowiedzieć na pytanie „Czy przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem partnera prywatnego w formule PPP przygotowano i realizowano prawidłowo i skutecznie?”.

Czytaj dalej
NIK po raz kolejny o przedsięwzięciach PPP

Warszawa z kolejnym PPP, tym razem przedszkola

W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta trwa postępowania o udzielenie zamówienia o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla “Budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.

Czytaj dalej
Warszawa z kolejnym PPP, tym razem przedszkola

Debata PartnerstwoWPraktyce

W którym kierunku zmierza ppp w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa? Rewitalizacja? Budowa mieszkań komunalnych, czy szpitali? W co – jeśli chodzi o PPP – chcą angażować się samorządy, a w co partnerzy prywatni? Czy ich cele spotkają się nawet kryzysie?

Czytaj dalej
Debata PartnerstwoWPraktyce

Umowa na parkingi w PPP w Łodzi podpisana

W czterech lokalizacjach w ścisłym centrum miasta powstanie 891 miejsc parkingowych. Do przetargu na budowę parkingów wielopoziomowych w Łodzi oferty złożyły dwie firmy. Korzystniejsza z nich obejmowała budowę większej liczby miejsc oraz mniejszą dopłatę ze strony miasta…

Czytaj dalej
Umowa na parkingi w PPP w Łodzi podpisana