Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Celem Stowarzyszenia jest przygotowywanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej. Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zorganizowało w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach

XX Jubileuszową Konferencję na temat:

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej. Chcieliśmy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Uczestnikami tego spotkania byli nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Program konferencji

Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, mogli Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel „Gołębiewski”.

mgr Janusz Zaleski EurBE
Wiceprezes Zarządu PSMB

*Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się stronie internetowej Stowarzyszenia: www.psmb.pl

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »