Czym jest Niebieska Karta?

Redakcja

13 czerwca, 2024

Przemoc domowa dotyka milionów ludzi na całym świecie i to niezależnie od wieku, płci, czy pochodzenia społecznego. W celu ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zapewnienia im natychmiastowego wsparcia oraz ochrony, wiele krajów wprowadziło innowacyjne programy i środki zaradcze. W Polsce jednym z takich środków jest tzw. „Niebieska Karta”.

Niebieska Karta — co to takiego?

Niebieska Karta jest dokumentem, który wypełnia policja lub służby socjalne w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Procedura ta została opracowana, aby skutecznie zwalczać wszelkie przejawy przemocy domowej — dzięki niej możliwe jest stworzenie spersonalizowanego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Otrzymanie Niebieskiej Karty może prowadzić do konkretnych działań podejmowanych na rzecz ofiary, mających na celu zapewnienie jej bezpieczeństwa i wsparcia w trudnej sytuacji.

Niebieska Karta zostaje wystawiona w momencie, gdy odpowiednie służby otrzymują informację, że w konkretnej rodzinie może mieć miejsce przemoc wobec jej członków. Jest to krok podejmowany w odpowiedzi na różne formy przemocy, takie jak przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, naruszenie godności czy wolności, a także inne zachowania przemocowe.

W jaki sposób zakładana jest Niebieska Karta? 

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia stosownego formularza tj. Karty-A, który może być wypełniony np. przez policjanta najczęściej w obecności osoby doświadczającej przemocy. Następnie formularz ten trafia do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu 30 dni od wypełnienia formularza skontaktuje się z ofiarą przemocy. Podczas spotkania osoba dotknięta przemocą otrzymuje Kartę-B z istotnymi informacjami oraz dane kontaktowe instytucji, gdzie może uzyskać pomoc. Następnie opracowywany jest indywidualny plan pomocy, uwzględniający różne aspekty życia osoby doświadczającej przemocy, takie jak sytuacja rodzinna, zawodowa czy mieszkaniowa.

Osoba podejrzana o stosowanie przemocy również jest zapraszana na spotkanie, podczas którego informuje się ją o konsekwencjach założenia Niebieskiej Karty. Ostatnim etapem jest realizacja indywidualnego planu pomocy, który może obejmować wsparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu bezpiecznego mieszkania czy zapewnienie schronienia.

Czy Niebieską Kartę można wycofać?

Wycofanie Niebieskiej Karty jest możliwe tylko w określonych sytuacjach przewidzianych przez prawo. Procedura może być zakończona, gdy przemoc w rodzinie ustępuje i sytuacja w rodzinie ulega poprawie, kiedy indywidualny plan pomocy został w pełni zrealizowany, lub gdy podejmowane działania nie są już uzasadnione.

Adwokat rodzinny w Gdańsku 

Skorzystanie z pomocy adwokat rodzinny Gdańsk w przypadku przemocy domowej i ubiegania się o Niebieską Kartę może być istotne z kilku powodów:

  • Zrozumienie procesu prawno-administracyjnego — adwokat może pomóc zrozumieć proces ubiegania się o Niebieską Kartę oraz wszystkie formalności związane z dokumentacją i poszczególnymi procedurami.
  • Reprezentacja prawna — adwokat może działać jako reprezentant prawny ofiary, pomagając w komunikacji z organami administracji, sądem oraz innymi instytucjami.
  • Doradztwo prawne — adwokat może doradzić ofierze dotyczące dalszych kroków prawnych, np. w przypadku konieczności uzyskania ochrony przed agresorem, rozwodu, czy też ustalenia opieki nad dziećmi.

Artykuł promocyjny.

Polecane: