Darowizna samochodu: od podpisania umowy do rejestracji pojazdu

Redakcja

5 grudnia, 2023

Darowizna samochodu to popularna forma przekazania własności pojazdu na rzecz innej osoby, często w ramach rodziny. Dziś w naszym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z darowizną samochodu, takie jak podstawowe zasady, sporządzanie umowy, obliczanie podatku oraz kroki do podjęcia po podpisaniu umowy. Zapraszamy do lektury!

Czym jest darowizna samochodu i jakie są jej podstawowe zasady?

Darowizna samochodu to forma przekazania własności pojazdu na rzecz innej osoby bez oczekiwania wynagrodzenia. W Polsce darowizna samochodu jest często wykorzystywana w przypadku przekazywania pojazdów między członkami rodziny. Warto zaznaczyć, że darowizna samochodu podlega podatkowi darowizny, którego stawki zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Definicja darowizny samochodu: co to jest i kiedy można z niej skorzystać?

Darowizna samochodu to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność pojazdu bez żadnych świadczeń wzajemnych. Można z niej skorzystać w różnych sytuacjach, np. gdy rodzic chce przekazać samochód swojemu dziecku, czy między małżonkami. Szczególnie korzystne warunki dotyczą darowizny w rodzinie, gdyż w przypadku darowizny samochodu najbliższej rodziny obowiązują niższe stawki podatku darowizny.

Podstawowe zasady dotyczące darowizny samochodu

Ważne zasady dotyczące darowizny samochodu obejmują m.in. konieczność sporządzenia umowy darowizny, zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego oraz przeprowadzenie formalności związanych z przeniesieniem własności pojazdu. W przypadku darowizny najbliższej rodziny, czyli między małżonkami, rodzicami, dziećmi, pasierbami, zięciem, synową, ojczymem, macochą oraz rodzeństwem, obowiązują niższe stawki podatku darowizny.

Darowizna samochodu w rodzinie: specyfika i warunki

Darowizna samochodu w rodzinie jest często wykorzystywana ze względu na korzystne warunki podatkowe. Warto jednak pamiętać, że darowizna w rodzinie może być dokonana tylko między członkami najbliższej rodziny, czyli osobami wymienionymi wcześniej. W przypadku darowizny samochodu między innymi krewnymi, np. kuzynami, obowiązują wyższe stawki podatku darowizny. Warto również zwrócić uwagę na terminy zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego oraz na konieczność przeprowadzenia formalności związanych z przeniesieniem własności pojazdu.

Umowa darowizny samochodu: jak ją sporządzić i co powinna zawierać?

Umowa darowizny samochodu jest niezbędnym dokumentem, który należy sporządzić w celu przekazania własności pojazdu na rzecz innej osoby. Warto zwrócić uwagę na to, że umowa darowizny powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie całego procesu darowizny.

Wzór umowy darowizny samochodu: co powinien zawierać?

Przygotowując wzór umowy darowizny, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które powinna zawierać każda umowa darowizny zawarta między stronami. Do tych elementów należą:

 • Dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
 • Dane dotyczące pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny)
 • Wartość darowizny (wartość rynkowa pojazdu)
 • Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu własności pojazdu na rzecz obdarowanego
 • Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny
 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Podpisy stron

Przygotowanie umowy darowizny: kroki do podjęcia

Aby prawidłowo przygotować umowę darowizny, warto postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zbierz wszystkie niezbędne dane dotyczące darczyńcy, obdarowanego oraz pojazdu
 2. Sporządź wzór umowy darowizny, uwzględniając wszystkie wymagane elementy
 3. Wypełnij umowę danymi stron oraz pojazdu
 4. Podpisz umowę w obecności obu stron
 5. Zgłoś umowę darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od jej zawarcia

Warto pamiętać, że zgłoszenie skarbowego umowy darowizny jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia całego procesu darowizny samochodu.

Przedmiot umowy darowizny: jak określić wartość samochodu?

W przypadku, gdy samochód jest przedmiotem umowy darowizny, wartość pojazdu powinna być określona na podstawie jego wartości rynkowej. Aby obliczyć wartość darowizny, można skorzystać z kilku metod, takich jak:

 • Porównanie cen samochodów o podobnych parametrach na rynku wtórnym
 • Konsultacja z ekspertem ds. wyceny pojazdów
 • Skorzystanie z kalkulatorów wartości samochodów dostępnych online

Określenie wartości samochodu jest istotne nie tylko dla celów sporządzenia umowy darowizny, ale także dla obliczenia podatku od darowizny, który należy uiścić w związku z przekazaniem pojazdu na rzecz innej osoby.

Podatek od darowizny samochodu: jak go obliczyć i kiedy zapłacić?

W przypadku darowizny samochodu, istotnym aspektem jest podatek od darowizny, który należy uiścić w związku z przekazaniem pojazdu na rzecz innej osoby. Warto wiedzieć, jak obliczyć podatek od darowizny samochodu oraz kiedy należy zapłacić podatek za podarowanie pojazdu.

Podatek darowizny samochodu: jakie są stawki?

W Polsce, darowizny podatkiem objęte są na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stawki podatku od darowizny samochodu zależą od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Wyróżniamy trzy grupy podatkowe:

 • Grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo
 • Grupa II – pozostałe osoby zstępne, wstępne, rodzeństwo, ojczym, macocha
 • Grupa III – inne osoby

Stawki podatku od darowizny samochodu dla poszczególnych grup podatkowych wynoszą:

 • Grupa I – 3% (wartość darowizny do 10 278 zł), 5% (wartość darowizny powyżej 10 278 zł)
 • Grupa II – 7% (wartość darowizny do 10 278 zł), 9% (wartość darowizny powyżej 10 278 zł)
 • Grupa III – 12% (wartość darowizny do 10 278 zł), 16% (wartość darowizny powyżej 10 278 zł)

Aby obliczyć kwotę podatku od darowizny samochodu, należy pomnożyć wartość darowizny przez odpowiednią stawkę podatku dla danej grupy podatkowej.

Opodatkowanie darowizny pojazdu: kiedy i jak zgłosić do urzędu skarbowego?

Opodatkowanie darowizny pojazdu wymaga zgłoszenia umowy darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy darowizny. Aby zgłosisz umowy darowizny, należy wypełnić druk SD-Z2 oraz dołączyć kopię umowy darowizny. W przypadku darowizny samochodu, warto również dołączyć dokumenty potwierdzające wartość pojazdu.

Zwolnienie podatkowe i kwota wolna od podatku: kiedy można z nich skorzystać?

W niektórych przypadkach, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego oraz podatkowej kwota wolna od podatku. W przypadku darowizny samochodu, zwolnienie podatkowe przysługuje obdarowanym z grupy podatkowej I, jeśli wartość darowizny nie przekracza 9 637 zł. Dla obdarowanych z grupy podatkowej II, kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł.

Warto pamiętać, że zwolnienie podatkowe oraz kwota wolna od podatku dotyczą tylko darowizn samochodów, a nie innych rodzajów darowizn. Jeśli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, należy uiścić podatek od darowizny tylko od tej części wartości darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku.

Przekazanie samochodu jako darowizny: jakie są kroki po podpisaniu umowy?

Po podpisaniu umowy darowizny samochodu, należy wykonać kilka kroków, aby przekazanie pojazdu jako darowizny było zgodne z prawem. W tym celu, warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który omawia proces przekazania darowizny samochodu.

Zgłoszenie darowizny samochodu: gdzie i kiedy to zrobić?

Zgłoszenie darowizny samochodu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy darowizny. Aby zgłosić darowiznę auta, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania obdarowanego. W przypadku zgłoszenia darowizny auta, konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 • Umowa darowizny samochodu (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu (jeśli występuje)
 • Polisa OC obdarowanego
 • Opłata za przerejestrowanie pojazdu

Przeniesienie własności pojazdu: jak to zrobić prawidłowo?

Przeniesienie własności pojazdu jest kluczowym elementem procesu przekazania darowizny samochodu. Aby prawidłowo przenieść własność pojazdu, należy zgłosić darowiznę samochodu w wydziale komunikacji, jak opisano powyżej. Po złożeniu wymaganych dokumentów, urzędnik wydziału komunikacji dokona wpisu zmiany własności pojazdu w dowodzie rejestracyjnym oraz, jeśli występuje, w karcie pojazdu.

Rejestracja samochodu po darowiznie: jakie dokumenty są potrzebne?

Rejestracja samochodu po darowiznie wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów oraz ich przedłożenia w wydziale komunikacji. W przypadku przerejestrowanie samochodu po darowiznie, obdarowany powinien zgromadzić następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu
 • Dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem zmiany własności
 • Karta pojazdu z wpisem zmiany własności (jeśli występuje)
 • Polisa OC obdarowanego
 • Dowód opłacenia podatku od darowizny (jeśli wymagany)
 • Dowód opłacenia opłaty za przerejestrowanie pojazdu

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów, urzędnik wydziału komunikacji dokona rejestracji pojazdu na nowego właściciela oraz wyda nowy dowód rejestracyjny.

Najważniejsze informacje o darowiznie samochodu w pigułce

Omówiliśmy kluczowe aspekty związane z darowizną samochodu, takie jak podstawowe zasady, sporządzanie umowy, obliczanie podatku oraz kroki po podpisaniu umowy. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji:

 • Darowizna samochodu to przekazanie pojazdu bez wynagrodzenia, często w ramach rodziny.
 • Umowa darowizny powinna zawierać m.in. dane stron, opis pojazdu, wartość darowizny oraz oświadczenie o przyjęciu darowizny.
 • Podatek od darowizny samochodu zależy od stopnia pokrewieństwa oraz wartości pojazdu. W niektórych przypadkach można skorzystać ze zwolnienia podatkowego lub kwoty wolnej od podatku.
 • Zgłoszenie darowizny samochodu należy dokonać w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, przedkładając odpowiednie dokumenty.
 • Przeniesienie własności pojazdu odbywa się poprzez wpis zmiany własności w dowodzie rejestracyjnym oraz, jeśli występuje, w karcie pojazdu.
 • Rejestracja samochodu po darowiznie wymaga zgromadzenia dokumentów, takich jak wniosek o rejestrację, dowód rejestracyjny z wpisem zmiany własności, polisa OC obdarowanego oraz dowód opłacenia podatku od darowizny (jeśli wymagany).

Warto pamiętać, że darowizna samochodu to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur oraz terminów. Dlatego warto zapoznać się z powyższymi informacjami oraz konsultować się z ekspertami w razie wątpliwości.

Polecane: