Kredyt ekologiczny BGK – Finansowanie dla ekologicznych inwestycji

Redakcja

16 listopada, 2023
Inicjatywa Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na okres 2021-2027 prezentuje wiele opcji finansowego wsparcia dla firm. Istotnym elementem tej inicjatywy jest Ekologiczny Kredyt oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jego głównym zadaniem jest zachęcanie przedsiębiorstw do unowocześnienia ich infrastruktury w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii i wspierać zrównoważony rozwój.

Kogo dotyczy Kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny BGK jest dostępny dla różnych rodzajów przedsiębiorstw. Obejmuje on mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps. Program jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pragną dokonać modernizacji swojej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Przedsiębiorcy sektora MŚP oraz small mid-caps i mid-caps, którym zależy na poprawie efektywności energetycznej swojej działalności, mogą skorzystać z Kredytu ekologicznego, aby zmodernizować posiadane budynki, maszyny i urządzenia. W efekcie modernizacji powinno nastąpić ograniczenie zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30% w porównaniu do obecnego poziomu zużycia. Kredyt ekologiczny stanowi więc znaczące wsparcie dla przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć swoją efektywność energetyczną i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu programowi, przedsiębiorcy mają możliwość inwestowania w ekologiczne rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla ich własnego biznesu. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy bliższe informacje dotyczące zasad aplikowania o Kredyt ekologiczny BGK, kwalifikowalnych kosztów, harmonogramu naborów oraz sposobów składania wniosków.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji objętych Kredytem ekologicznym BGK jest modernizacja infrastruktury przedsiębiorstw w celu ograniczenia zużycia energii. Przedsiębiorcy mogą skierować środki finansowe na różnorodne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej swojej działalności. Przykładowe obszary modernizacji, które mogą być finansowane z Kredytu ekologicznego, to:
 1. Termomodernizacja budynków: Przedsiębiorstwa mogą inwestować w poprawę izolacji termicznej budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację systemów grzewczych i wentylacyjnych. Celem tych działań jest redukcja strat ciepła i zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków.
 2. Wymiana maszyn i urządzeń: Przedsiębiorstwa mogą zainwestować w bardziej energooszczędne maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne. W rezultacie możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych i optymalizacja wydajności.
 3. Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE): Przedsiębiorstwa mogą zakładać instalacje OZE, takie jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z ekologicznych źródeł. Dzięki temu mogą zredukować swoją zależność od tradycyjnych źródeł energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego BGK, należy przejść przez kilka etapów. Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, które trzeba podjąć:
 1. Sprawdź kwalifikowalność swojej inwestycji: Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków udostępnionym przez BGK. Sprawdź, czy planowana inwestycja spełnia wymogi programu i czy może być objęta wsparciem finansowym.
 2. Skontaktuj się z bankiem kredytującym: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, skontaktuj się z jednym z banków kredytujących, które podpisały umowę współpracy z BGK. Bank oceni Twoją zdolność kredytową i wystawi promesę kredytu ekologicznego lub warunkową umowę kredytu ekologicznego.
 3. Przygotuj wymagane dokumenty: Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument audytu, który jest dostępny na stronie BGK. Dokument audytu powinien zawierać analizę inwestycji oraz wykazać oszacowane oszczędności energii pierwotnej wynikające z planowanej modernizacji.
 4. Złóż wniosek o dofinansowanie: Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK. Pamiętaj, że termin składania wniosków określony w harmonogramie programu musi zostać przestrzegany.
Po złożeniu wniosku, BGK oceni jego zgodność z wymogami programu. W przypadku pozytywnej oceny, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej.

Banki kredytujące

Kredyt ekologiczny BGK jest realizowany przy współpracy z wybranymi bankami, które pełnią rolę kredytodawców i udzielają wsparcia finansowego przedsiębiorstwom. Banki te podpisały umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i są upoważnione do udzielania kredytów ekologicznych. Wśród banków kredytujących znajdują się zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze, które posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w udzielaniu kredytów na cele ekologiczne.
 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi (m.in. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy w Legnicy, Bank Spółdzielczy w Raciborzu, Bank Spółdzielczy w Tychach, Małopolski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy)
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi (m.in Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp., Łódzki Bank Spółdzielczy, Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie)
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Współpraca z bankiem kredytującym wiąże się z oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz wydaniem promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej. To właśnie bank kredytujący będzie monitorował postępy w realizacji inwestycji oraz udzielał informacji na temat warunków finansowych i procedur związanych z Kredytem ekologicznym.

Zasady i kryteria dotyczące projektu

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Kredyt ekologiczny BGK muszą spełnić określone zasady i kryteria dotyczące projektu. Oto niektóre z podstawowych zasad i kryteriów:
 1. Efektywność energetyczna: Projekt inwestycyjny powinien przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej działalności przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że modernizacja infrastruktury przyniesie co najmniej 30% redukcję zużycia energii pierwotnej w porównaniu do stanu przed modernizacją.
 2. Odnawialne źródła energii: Projekt może obejmować inwestycje w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), takie jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy elektrownie wiatrowe. Przedsiębiorstwo powinno wskazać, w jaki sposób planowane działania przyczynią się do wykorzystania energii z ekologicznych źródeł.
 3. Opłacalność: Projekt powinien być ekonomicznie opłacalny. Przedsiębiorstwo musi przedstawić analizę inwestycji, uwzględniającą oszacowane koszty, korzyści ekonomiczne, oszczędności energii oraz czas zwrotu inwestycji. BGK i bank kredytujący ocenią, czy projekt jest finansowo realny i przyniesie oczekiwane efekty.
 4. Zgodność z przepisami: Projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Polecane: