Obowiązek budowy drogi dojazdowej

Redakcja

17 listopada, 2023
Droga dojazdowa to nieodłączny element infrastruktury miejskiej, który ma ogromne znaczenie dla komunikacji wewnątrz miasta. Minimalna szerokość drogi dojazdowej jest określona przez przepisy prawa. W przypadku dróg o mniejszym natężeniu ruchu, minimalna szerokość wynosi 3 metry. Natomiast dla dróg o większym natężeniu ruchu, szerokość powinna wynosić minimum 4,5 metra. Oczywiście, w zależności od konkretnych warunków terenowych, służby drogowe mogą wymagać szerszej drogi dojazdowej. Budowa drogi dojazdowej do działki może być obowiązkiem zarządcy lub właściciela tejże działki. Właściciele działek są zobowiązani do zapewnienia dojazdu do swoich nieruchomości. Jeśli planujesz zakup działki, koniecznie zwróć uwagę na jej dostępność drogową. Pamiętaj, że utrudniony lub brak dostępu do działki może negatywnie wpłynąć na jej wartość. Koszt budowy drogi dojazdowej jest uzależniony od wielu czynników. Liczy się przede wszystkim długość i szerokość drogi, rodzaj materiałów budowlanych, a także warunki terenowe. Trzeba pamiętać, że budowa drogi dojazdowej to nie tylko samo utwardzenie, ale także wykonanie odpowiednich podbudów i odwodnienie. Koszt może być również zależny od ceny materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. W przypadku, gdy droga dojazdowa prowadzi do kilku posesji, a nie tylko jednej, mówimy o tzw. wspólnej drodze dojazdowej. W takiej sytuacji, koszty budowy są dzielone proporcjonalnie między wszystkich właścicieli działek korzystających z tej drogi. Dlatego istotne jest, aby już na etapie planowania inwestycji omówić szczegóły z sąsiadami i ustalić konkretny podział kosztów. Przykładowa lista czynności niezbędnych przy budowie drogi dojazdowej:
  • Sporządzenie projektu technicznego drogi
  • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń
  • Wybranie odpowiednich materiałów budowlanych
  • Przygotowanie terenu pod budowę
  • Wykonanie podbudowy i układanie nawierzchni drogi
  • Zapewnienie odwodnienia drogi
  • Oznakowanie i wytyczenie drogi

Polecane: